Nasze plany:

5 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej (Jedlnia Kościelna)

2-3 lutego – Zebranie Rady KIAK (Warszawa)

do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

2 marca – bal charytatywny (w Jedlni Kościelnej)

do 15 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

16-17 marca – diecezjalne rekolekcje Akcji Katolickiej. Rada DIAK (Ośrodek Emaus w Turnie k. Białobrzegów)

22-24 marca – rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej w Częstochowie

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

26 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

28 kwietnia – główne uroczystości Św. Wojciecha (Gniezno)

3 maja – Częstochowa, Matki Bożej Królowej Polski

7 czerwca – Rada KIAK (Częstochowa)

8 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

10-14 lipca – VIII Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej (Radom – Jasna Góra)

31 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały

14 września – Pielgrzymka Biegowa do grobu bł. J. Popiełuszki (Warszawa)

21 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu

20 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

13 października – XIX Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

4 – 7 listopada – rekolekcje dla ks. Asystentów Diecezjalnych (Poznań)

9 listopada – IV Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej (Warszawa)

11 listopada – 101. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

15 -17 listopada – Rada KIAK (Warszawa)

23 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

24 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Nasi partnerzy:

 

 

Ruszyły zapisy na Pielgrzymkę Rowerową [FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY]

21 maja 2018

Rozpoczynamy zapisy na VII Rowerową Pielgrzymkę Akcji Katolickiej Radom – Jasna Góra. Wyjeżdżamy z Radomia 11 lipca i po przejechaniu ok 200 km, dołączamy do kilkudziesięciu grup rowerowych pielgrzymów, którzy przybędą 14 lipca na Jasną Górę z wielu zakątków Polski w ramach XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę.

Co trzeba zrobić, aby pojechać ?

– zapoznać się z regulaminem pielgrzymki,
– przesłać czytelnie wypełnioną KARTĘ UCZESTNICTWA (formularz elektroniczny poniżej)
– do 28.06.2018 opłatę zgodną z kuponem na konto: 47 2030 0045 1110 0000 0016 7360,

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom, w tytule wpłaty wpisując: PIELGRZYMKA ROWEROWA + imię i nazwisko uczestnika

– w drodze wyjątku, opłaty można też dokonać na spotkaniu organizacyjnym /wcześniej koniecznie informując o tym telefonicznie/.

– Z przyczyn organizacyjnych liczba pielgrzymów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia/wpłaty.

– Po przesłaniu zgłoszenia oczekuj potwierdzenia /do 24h/ Jeśli się opóźnia, zadzwoń.

– Wszelkie informacje pod numerem tel. 604 403 843

REGULAMIN

VII Rowerowej Pielgrzymki Akcji Katolickiej z Radomia na Jasną Górę 11-14 lipca 2018

WSTĘP

Organizatorem pielgrzymki jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym. To „Rekolekcje w Drodze” oparte na: codziennej modlitwie, konferencjach, śpiewie; które odbędą się bez względu na pogodę. Sercem i centrum każdego dnia jest wspólna Eucharystia. Pielgrzymkę tworzy wspólnota osób, którą łączy wspólna droga, trud i modlitwa oraz sympatia do “dwóch kółek”. Zawiązuje się ona od chwili zgłoszenia się jej pierwszego uczestnika i trwa tak długo, jak długo czujemy się z nią związani. W tym duchu jesteśmy braćmi, stąd zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro” lub po imieniu. Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią

z innymi pielgrzymami i z napotkanymi ludźmi. To pielgrzymi swoją postawą tworzą klimat tej wspólnoty. Każdy z pielgrzymów ma obowiązek dawać dobre świadectwo swego uczestnictwa. Celem Wspólnoty jest zbliżenie ludzi przez Maryję do Boga przez wspólnotowe podążanie pielgrzymim szlakiem.

Celem pielgrzymki jest:

• ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy, wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi
• formowanie postawy chrześcijańskiej poprzez szukanie odpowiedzi na pytania: “Jaka jest moja wiara? Czy ma wpływ na moje życie?”
• tworzenie wspólnoty między ludźmi
• poznawanie ciekawych i pięknych zakątków Polski.

Towarzyszy nam duch umartwienia i pokuty. Przez to powstrzymujemy się od palenia papierosów, spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych, itp. Bądźmy wolni od spraw i przywiązań codzienności, przez wyciszenie i refleksję dajmy sobie ten czas. Do Matki Narodu, Królowej Polski jedziemy zjednoczeni modlitwą, z chęcią wewnętrznej przemiany, odnowieni poprzez Sakrament Pokuty i Eucharystii, umartwienie i trud pielgrzymi. Modlimy się w intencjach osobistych i nam powierzonych. U stóp Jasnogórskiej Pani składamy swój wysiłek, nasze sprawy osobiste, rodzinne, sprawy Ojczyzny i losy całego Świata.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, bez względu na wiek, kto zaakceptuje jej religijny charakter i regulamin. Osoby niepełnoletnie tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, którzy podpisują odpowiednie oświadczenie. Każda z osób biorąca udział w Pielgrzymce musi bezwarunkowo znać przepisy o Ruchu Drogowym. Obowiązkowo posiadać kask /jazda w kasku – bezwzględny wymóg ubezpieczyciela/, sprawny rower i żółtą kamizelkę ostrzegawczą /pamiątkową kamizelkę zapewnia organizator/ dokonać zgłoszenia, zapłacić opłatę pielgrzymkową oraz podporządkować się poleceniom organizatora. Fizycznie być przygotowanym pokonać dziennie na rowerze ok. 70 – 90 km.

2. SPOSÓB PIELGRZYMOWANIA

§1.

W czasie jazdy każdy z uczestników ma obowiązek jazdy w kasku i mieć założoną kamizelkę ostrzegawczą!!! Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

§2

Uczestnicy będą się poruszać w grupach maksymalnie 15 – osobowych, pod kierownictwem przewodników oraz (prowadzącego i zamykającego grupę), których wyznacza organizator. Dla sprawnego i bezpiecznego przejazdu obowiązuje zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób. O miejscu i czasie trwania odpoczynku decyduje Pilot pielgrzymki.

§3.

Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy bez powiadomienia o tym jej prowadzącego, niedopuszczalna jest jazda pomiędzy grupami. Przejazd odbywać się będzie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i wskazań służby Pilotażu.

§4.

Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie i porządku. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być większy niż 2 m. Odległość pomiędzy grupami powinna być większa niż 200 m.

§5.

W razie awarii roweru należy powiadomić prowadzącego lub zamykającego grupę o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie prowadzącego. Jeżeli nie można usunąć awarii doraźnymi środkami to należy zaczekać na zamykający całość samochód Pilotażu, który zabierze uszkodzony sprzęt.

§6.

W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, (karambolu), itp. cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Udziela pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Inne grupy jadą dalej realizując plan dnia.

§7.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić prowadzącego lub zamykającego grupę.

§8.

Zabrania się jazdy “bez trzymanki” tj. bez obu rąk na kierownicy. Nie korzystamy też podczas jazdy z telefonów komórkowych, słuchawek, odtwarzaczy mp3 itp.

§9.

Na trasę każdy uczestnik zabiera obowiązkowo: zapasową dętkę, podstawowe klucze, bidon, pelerynę przeciwdeszczową, bandaż /2szt/, opatrunek samoprzylepny, wodę utlenioną, niezbędne dokumenty (dowód osobisty, legitymację szkolną, prawo jazdy, kartę rowerową), różaniec oraz tzw. „wilgotne chusteczki” (pozwalają umyć dłonie w przypadku braku wody na postoju). Pielgrzymujący mogą liczyć na wsparcie techniczne w zakresie prostych napraw roweru (np. wymiana czy klejenie dętek, regulacja hamulców i przerzutek).

3. ZALECENIA ORGANIZATORA

Każdy uczestnik powinien posiadać dopasowany kask i sprawny rower z min.7 przerzutkami. Trasa liczy ponad 200 km, dlatego bezwzględnie należy dobrze przygotować siebie i rower do tak dalekiej drogi. Jeżeli ktoś nie potrafi samodzielnie przygotować roweru powinien to zrobić w specjalistycznym punkcie serwisowym.
Bagaż uczestnika powinien zawierać: śpiwór, przybory toaletowe, ciepłą odzież, odzież na zmianę oraz potrzebne rzeczy według własnego uznania. Bagaż oddawany jest do transportującego go pojazdu. Dostęp do bagażu jest możliwy tylko na noclegach. Każdy bagaż powinien być podpisany.
W czasie drogi nosimy stroje odpowiednie do stanu i charakteru pielgrzymki (nie nosimy szortów, koszulek odkrywających ramiona, nie zdejmujemy koszul!). Strój uczestnika powinien zapewniać swobodę ruchu i wygodną jazdę, a także być dostosowanym do warunków atmosferycznych (np. okrycie przeciwdeszczowe, ciepła odzież, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV).
Zalecane są: koszulki zakrywające ramiona, spodenki, najlepiej do kolan, dres, obuwie sportowe o grubej podeszwie i rękawiczki do jazdy na rowerze.
W czasie przygotowań do pielgrzymki dobrze jest odbyć kilka przejażdżek (min 1 godzina ciągłej jazdy) w tym co najmniej jedną ponad 60km. W trakcie nich sprawdzać stan techniczny roweru: skuteczne działanie hamulców, przerzutek (czy pracują płynnie), czy nie pojawiają się luzy na łożyskach (kół, osi korb pedałów, kierownicy).

4. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: tel. 604 403 843 lub akradom@o2.pl

Zgłoszenia przyjmowane są na specjalnie przygotowanych kartach uczestnictwa (dostępna poniżej, po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem), na spotkaniu organizacyjnym w 2 lipca (godzina i miejsce jeszcze do ustalenia, zostanie przekazana Uczestnikom).

TRASA PIELGRZYMKI 

I dzień: Radom – Opoczno 75 km 

 

NOCLEGI
Noclegi w warunkach pielgrzymkowych. Zabieramy ze sobą śpiwór itp.
Nocleg 1: Opoczno – Internat, ul. Armii Krajowej 2
Nocleg 2: Przedbórz – Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. ul. Mostowa 37B
Nocleg 3: Częstochowa, Dom Pielgrzymkowo – Rekolekcyjny ul. Bpa T. Kubiny 27a

Koszty
Przy zgłoszeniu od każdego uczestnika pobierana jest opłata pielgrzymkowa w wysokości 200 zł./opłata zawiera: transport bagażu, trzy noclegi, trzy obiadokolacje, trzy śniadania, przekąski na trasie, woda mineralna /bez ograniczeń/, ubezpieczenie NNW, pamiątkowa kamizelka/.

Powrót
Powrót we własnym zakresie. Istnieje jednak możliwość powrotu wraz z rowerem busem (pierwsze 20 osób) po wcześniejszej rezerwacji /akradom@o2.pl/ tel. 604 403 843 i dodatkowej opłacie /60 zł/. Wyjazd z Częstochowy 14 lipca ok. godz. 14.00.

UWAGA !!!
Istnieje również możliwość powrotu do Radomia na rowerze.
Trasa 2 dniowa (69km + 108km) z noclegiem w Przedborzu (SSM, ul.Mostowa 37). Uczestnik dopłaca 30 zł. za nocleg.

ELEKTRONICZNA KARTA UCZESTNICTWA:

 

ROWER
BUS
INNE

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin Rowerowej Pielgrzymki oraz zobowiązuję się go przestrzegać.Tak, jestem osobą pełnoletnią. Wiem, że administratorem moich Danych Osobowych jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 1.

Nie jestem osobą pełnoletnią*, w związku z czym podczas spotkania organizacyjnego dostarczę pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w pielgrzymce rowerowej.

Copyright © 2018