Nasze plany:

 

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

Nasi partnerzy:

 

 

Akcja Katolicka też będzie się modlić na Różańcu do granic nieba!

31 października 2020

Kierujemy prośbę do Członków Akcji Katolickiej o włączenie się w modlitwę „Różaniec do granic nieba”.
Jako katolicy szanujemy konstytucyjne prawo każdego obywatela do protestów i wyrażania swoich poglądów. Jednak z wielkim ubolewaniem obserwujemy ataki aktywistów na nasze kościoły, pomniki. Aktywiści w ten sposób wyrażają swoje niezadowolenie z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który opowiedział się po stronie życia. Taki rodzaj protestu stanowczo potępiamy.
Odpowiadając na apel biskupów, którzy proszą o modlitwę, zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich członków Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej o włączenie się w modlitwę „ Różaniec do granic nieba”.
Aby przez przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów.
Jeśli z obawy o zdrowie lub z innych przyczyn, nie będzie możliwa wspólna modlitwa w kościele, włączmy się w tę modlitwę we własnych domach, tworząc wielką duchową wspólnotę ze wszystkimi, którzy w naszej Ojczyźnie i dla Jej ratowania podejmują tę inicjatywę.

Niech ta modlitwa do Matki Bożej będzie odpowiedzią członków Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej na to co się dzieje w naszej Ojczyźnie.
Prośba do wszystkich członków Akcji Katolickiej – rejestrujcie się na stronie akcji i trwajcie w modlitwie www.rozaniecdogranic.pl

Diecezjalni Asystenci Kościelni Akcji Katolickiej
Ks. Andrzej Jędrzejewski
Ks. Grzegorz Wójcik

W imieniu Zarządu DIAK
Teresa Połeć

Copyright © 2018