Kalendarium DIAK 2023 rok

Inicjatywy diecezjalne i parafialne

14 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej Jedlnia

do 1 marca – etap szkolny Konkursu PiPP

do 18 marca  – etap regionalny Konkursu PiPP

18-19 marca – Rekolekcje Diecezjalne , Rada DIAK Dąbrówka

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

28 kwiecień – XVIII Diecezjalny Finał KPiPP

3 maj  –  Matki Bożej Królowej Polski

16-17 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

05 – 08 lipca – XII  Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

2 września  – X Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. Ks. Z Domagały

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa

15 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

15 października – XXIII Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

11 listopada – Święto Niepodległości  Polski

12-14 listopada – Ogólnopolski Koncert  Pieśni Patriotycznej, Warszawa

25 listopada  – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

26 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Każdego 28 dnia miesiąca Msza Święta w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz o kanonizację bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kościele św. Stefana w Radomiu

Każdego 8 dnia miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji im. świętego Jana Pawła II w Jedlni Kościelnej.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października pielgrzymka rowerowa do podradomskich parafii – Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca.

Nasi partnerzy:

 

 

Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej 14.01. 2023

16 stycznia 2023

Doroczny diecezjalny opłatek Akcji Katolickiej, kolejny już raz,  odbył się w podradomskiej Jedlni. W opłatkowym spotkaniu formacyjnym, apostolstwa wspólnotowego świeckich, uczestniczyło ponad 100. członków i sympatyków AK Diecezji Radomskiej wraz z diecezjalnymi asystentami AK; ks. Andrzejem Jędrzejewskim i ks. Grzegorzem Wójcikiem.  Zaszczycił nas swoją obecnością na uroczystości, pasterz naszej diecezji ks. bp Marek Solarczyk. W spotkaniu uczestniczyli też zaproszeni goście; przedstawicielki Stowarzyszenia Inicjatywa, p. Dyrektor DPS Weterana Walki i Pracy z Radomia i  p. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Jedlni Letnisko oraz nasze katolickie media.

Świętowanie rozpoczęliśmy o godz. 11. od Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja bpa, której przewodniczył ks. biskup Solarczyk. Ordynariusz diecezji w homilii, nawiązał do czytań liturgicznych i misji Akcji Katolickiej jako wspólnoty apostolskiej.

W rozważaniach liturgii, przygotowanej na dzień naszego spotkania, ks. biskup zwrócił uwagę na tę wielką, wyjątkową moc Bożego słowa dotykającą i przemieniającą człowieka, przywołaną w Liście do Hebrajczyków (Hbr 4, 12-16). Mówiąc o adresatach listu, a byli oni, wg. biblistów, kapłanami starego przymierza którzy przyjęli chrzest, w kontekście naszego spotkania formacyjnego, ks. biskup pokreślił; stajecie jako Ci, którzy chcą być tymi szczególnymi sługami bożych tajemnic właśnie w tej wspólnocie. Jako przesłanie płynące z tego Listu, ordynariusz wskazał  na wielkie wołanie o taką wrażliwość, aby to Słowo nie było tylko tą refleksją intelektualną, to ma być Boże – mówił. Kaznodzieja podkreślał, że autor listu zwracał uwagę adresatom, na wyjątkowego arcykapłana – wskazując im na Jezusa Chrystusa, że On jest ich arcykapłanem. On nie jest tym, który tylko raz w roku wchodzi do miejsca świętego świętych – rozważał dalej to przesłanie bp Solarczyk – Święte przyszło do was, On jest Święty. Ale jednocześnie nie jest On daleki, nie jest obcy, jest bliski, towarzyszy, jest  obecny w życiu każdego – mówił. Przylgnijmy do niego – zalecał nasz ordynariusz – żyjmy z nim, razem z nim przeżywajmy nasze sprawy.

Zwracając uwagę na ten wyjątkowy czas naszego dorocznego spotkania, gdy stajemy z tym obrazem dzieciątka w żłóbku, bp Marek Solarczyk wskazywał nam, że mamy tu stanąć przede wszystkim z wiarą w to co przynosi Eucharystia, bo oto mój Pan jest ze mną -mówił – tak bliski, nie muszę Go szczególnie przekonywać, żeby sobie o mnie przypomniał. A to będzie przemieniało, będzie przynosiło owoce i tego sobie życzymy nawzajem – podkreślał nasz pasterz; aby taki był ten czas tej Eucharystii i tego spotkania, potwierdzający i umacniający to co Boże – naszą jedność z Jezusem, naszą wierność Jego nauce ale również naszą gotowość do tego aby żyć z Jego Łaską, i chronić i przekazywać i zachęcać innych aby ją również przyjęli i przeżywali.

W nawiązaniu do tekstu Ewangelii  (Mk 2, 13-17) o powołaniu Lewiego (Mateusza), ks. biskup nauczał, że w tym  ewangelicznym obrazie domu Lewiego uświadamiamy sobie, że każdy z nas niesie ze sobą, taki dom własnego życia z tymi, którzy są z nami, tymi, którzy są również z nami częścią tej wspólnoty wiary. Biskup Marek Solarczyk uświadamiał nam, że  jako członkowie naszego stowarzyszenia, chcemy być odpowiedzialni i gotowi do troski i podejmowanych dzieł, aby to co Boże trwało, przenikało, umacniało się, aby prowadziło właśnie do tej jedności. Aby było taką okazją – nauczał ordynariusz – do tego, żeby każdy człowiek mógł przeżyć i doświadczyć, nie na naszych warunkach ale na warunkach Boga, takiego spotkania jak przeżył to Lewi, kiedy spotkał Jezusa, a On powiedział: pójdź za mną. Z dzisiejszej Ewangelii- mówił ks. biskup – warto nieść, z tą wielką nadzieją, to słowo Jezusa: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Ważne jest – podkreślał nasz ordynariusz – żebyśmy potrafili być narzędziem tego dzieła Bożego Miłosierdzia, tego wszystkiego co sprawia, że człowiek dostrzega, że Bóg jest obecny w jego życiu, że On chce żeby człowiek przyjął tę bliskość i jest ona ciągle mu ofiarowana. Aby człowiek potrafił też uwierzyć – kontynuował rozważania bp Solarczyk – że Bóg jest większy od tych słabości, które nieraz w życiu  człowieka blokują. W nawiązaniu do wyjątkowego  czasu naszej uroczystości ks. biskup zalecał, że jako nasza wspólnota, tu  mamy sobie uświadomić, że dla innych; niejednokrotnie przez nasze życie, naszą wiarę, nasze zaangażowanie, jesteśmy takim obrazem, znakiem Boga. Niech On jednoczy- wskazywał biskup Marek-  niech On prowadzi, niech On pomaga obronić tę komunię i tę jedność.

Na zakończenie Mszy świętej ks. biskup wręczył legitymacje członkowskie dwóm nowym członkiniom AK z Radomia; z parafii św. Stefana i parafii z Katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny.

Na koniec Eucharystii prezesi diecezjalnego zarządu Akcji Katolickiej Teresa Połeć i Jerzy Skórkiewicz złożyli księdzu biskupowi życzenia i podziękowania za obecność. Do podziękowań dołączył się asystent DIAK ks. Andrzej Jędrzejewski, składając również podziękowania za gościnę w świątyni  proboszczowi parafii ks. kan. Januszowi  Smerdzie.

W słowie końcowym ks. biskup, wskazał na tą wyjątkową troskę o to, co jest hasłem tego roku duszpasterskiego: „Wierzę w kościół Chrystusowy” i nasz w tym  udział  – jako tych co żyją Kościołem Chrystusowym i troszczą się, aby on trwał, aby się rozwijał i aby się objawiał. Za to dziękuję  – powiedział  biskup Solarczyk- i na to – niech Pan Bóg błogosławi.

Opłatkowe spotkanie kontynuowane było po Mszy św. w gościnnych progach Centrum Ewangelizacyjne „Zacisze”. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się po godz. 12. „Powitaniem” uczestników spotkania, które wspólnie poprowadzili Prezes DIAK Teresa Połeć, ks. Asystent DIAK Andrzej Jędrzejewski i Prezes POAK na Idalinie Krzysztof Linowski. Szczególnie serdecznie Prezesi powitali i podziękowali za tradycyjną obecność i wsparcie ks. biskupa Marka Solarczyka, powitali także ks. asystentów i wszystkich członków i sympatyków wspólnoty oraz zaproszonych gości a także radomskie media. Prezes DIAK Teresa Połeć w tym miejscu wspomniała o stałej obecności na naszej uroczystości śp. p. dr. Lucyny Wiśniewskiej i poprosiła o modlitwę w intencji zmarłej.  Powitano też ks. Sławomira Adamczyka, który tworzy nowy duży oddział  AK w parafii św. Jana Nepomucena w Przysusze..

Tradycyjny „opłatek” rozpoczęło odczytanie przez p. Krzysztofa Linowskiego  fragmentu Ewangelii św. Łukasza (Łk 2,1–20) o narodzeniu Jezusa, po czym ks. biskup, dziękując Panu Bogu za nas za nasze zaangażowanie w Dzieło Boże, złożył nam życzenia na cały rok naszej pracy formacyjnej. Następnie asystent diecezjalny AK ks. Andrzej Jędrzejewski i Prezesi w imieniu wszystkich członków złożyli życzenia ks. Biskupowi oraz wszystkim członkom i sympatykom  Akcji Katolickiej. Potem, łamiąc się opłatkiem, złożyliśmy sobie wzajemnie serdeczne życzenia.

Ważnym punktem naszego spotkania było wspólne kolędowanie pod przewodnictwem p. Franciszka Siwego organisty Parafii św. Stefana w Radomiu.

Na zakończenie świętowania asystent DIAK ks. dr Andrzej Jędrzejewski z p. prezes DIAK Teresą Połeć złożyli serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości,  w tym szczególne podziękowania wyrażono raz jeszcze proboszczowi parafii p.w. Świętego Mikołaja w Jedlni ks. kan. Januszowi Smerdzie za możliwość przeprowadzenia uroczystej Eucharystii a także gospodarzom Centrum Ewangelizacyjnego „Zacisze” za gościnne progi oraz katolickim mediom z ks. prof. Zbigniewem Niemirskim za towarzyszenie nam w uroczystości. Ks. Grzegorz Wójcik w imieniu asystentów DIAK i zarządu DIAK zaprosił nas na rekolekcje formacyjne AK, które odbędą się w dniach 18 i19. marca b.r. w Dąbrówce w Domu Rekolekcyjnym, gdzie ks. Grzegorz sprawuje posługę proboszcza tamtejszej parafii.

Na koniec tej relacji niech mi będzie wolno wyrazić, w imieniu wszystkich uczestników spotkania, wdzięczność Panu Bogu za nasze Stowarzyszenie, za ten czas łaski dla nas. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak mile fizycznie i duchowo spędzonego czasu; w tym w szczególności p. prezes Teresie Połeć, Zarządowi DIAK oraz wszystkim uczestnikom opłatkowego spotkania za ten wspólnie spędzony czas.

Oby ten podniosły nastrój płynący z radości betlejemskiej nocy – Bożego wcielenia – dodawał nam siły i chęci do spełniania naszych wspólnotowych i życiowych zadań na chwałę Pana w całym 2023 r., byśmy mogli z radością i odwagą realizować duszpasterskie hasło tego roku: „Wierzę w kościół Chrystusowy”.

Bożena Borycka POAK parafia św. Stefana Radom- Idalin

 

Copyright © 2018