Nasze plany:

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

kwiecień/maj – XVIII Diecezjalny Finał KPiPP

2 maja – XXV rocznica Akcji Katolickiej Polsce, główne uroczystości w Warszawie

3 maja – Matki Bożej Królowej Polski – główne uroczystości w Częstochowie

Maj – XXV lecie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II

18-19 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

7 – 10 lipca – X Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

28 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z Domagały

11 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, Poznań

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki

17/24 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

10 października – XXII Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

3-5 listopada – rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych

11 listopada – Święto Niepodległości Polski

13 listopada – Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, Warszawa

20 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

21 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Dlaczego trzeba się modlić o dobrego prezydenta Polski? Akcja Katolicka apeluje…

4 lipca 2020

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej!

Dziękując Opatrzności za wielki dar wolnej Ojczyzny, zdajemy sobie sprawę, że dar ten jest jednocześnie zadaniem, a Ojczyzna, to „wielki zbiorowy obowiązek” (C.K. Norwid). Dziś to zadanie i obowiązek wyrażają się także w świadomym i odpowiedzialnym udziale w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej a także w podjęciu żarliwej modlitwy w intencji Polski.
Zwracamy się zatem z apelem do wszystkich członków naszego stowarzyszenia o podjęcie tego obowiązku: nikogo z nas nie powinno zabraknąć przy urnach wyborczych, zachęcajmy też do tego naszych bliźnich, budujmy poczucie obywatelskiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności za dziś i jutro Ojczyzny. Niech wyborcza decyzja będzie poprzedzona uważnym wsłuchaniem się w głos sumienia, kształtowanego przez Ewangelię i nauczanie Kościoła, któremu służymy. Niech codzienna modlitwa w intencji Ojczyzny uprosi taką moc Ducha Świętego, która pozwoli naszym Rodakom dokonać wyboru zgodnego z wolą Bożą i która wciąż będzie „odnawia oblicze tej ziemi”.
Przypominamy też słowa naszych Pasterzy z kwietniowego Apelu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski „Pokój Tobie, Polsko”, którzy nie wskazując żadnego kandydata, przypomnieli kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę, dokonując odpowiedzialnego wyboru na urząd prezydenta, a mianowicie: „prawość moralną, miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami”.
Przeżywamy tegoroczne wybory prezydenckie w roku stulecia urodzin św. Jana Pawła II i oczekiwania na ogłoszoną już beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Zarówno sam akt wyborczy, jak i pomyślną przyszłość Ojczyzny polećmy wstawiennictwu tych wielkich synów Ojczyzny. Przywołujmy też w codziennej modlitwie orędownictwo Maryi Królowej Polski oraz patronów naszej Ojczyzny: św. Wojciecha, św. Stanisława, św. Andrzeja Boboli i św. Stanisława Kostki.

Zarząd DIAK

 

Apel Akcji Katolickiej o modlitwę za Polskę i ludzi sumienia w wyborach Prezydenta RP.

W dzisiejszy przedwyborczy czas wyjątkowo nasilono wprowadzanie zamętu i ogromnej fali niszczenia tego, co prawe. W odpowiedzi na grożące niebezpieczeństwa trwa w Polsce modlitwa do Św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, który wypraszał naszej Ojczyźnie szczególne łaski i bronił przed naporem zła. Dziś, na szali postawiono naszą polskość, tradycję i wiarę, rodzinę i bezpieczne życie. Akcja Katolicka w Polsce zachęca wszystkich katolików świeckich do wsparcia modlitewnego wołania ale też przywołania mocy Bożych za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II wielkiego orędownika przemian w Polsce.

Kiedy z Placu Zwycięstwa wołał „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, w sercu miał Polskę. To on kształtował w naszym pokoleniu wrażliwość na sprawy społeczne i umiłowanie prawdy. Wielokrotnie podpowiadał nam abyśmy od siebie wymagali. Dziś w obliczu II tury wyborów prezydenckich a jednocześnie przy wyraźnym zagrożeniu moralnym trzeba przypomnieć, że nasz Wielki Papież stawiał również wymagania przed politykami. Podkreślał, że polityka nie może opierać się na kłamstwie, bowiem w swojej dłuższej perspektywie obróci się przeciw człowiekowi.

Przed nami nie tylko wybór dwóch wizerunków ale wybór pomiędzy dwoma wizjami Polski. Z jednej strony z konkretnym jasnym programem rozwoju Polski prawej, dążącej ku dobru wspólnemu, z troską o rodzinę, zdrowie, wartości patriotyczne, tradycję i chrześcijański fundament. Program bezpieczny, wsparty czytelną realizacją dokonanych wcześniej obietnic.

Z drugiej zaś strony, skrajnie liberalny oparty wyłącznie na negacji i ofercie dewastacji wszystkiego co udało się w rozwoju Polski osiągnąć. To program powrotu do wizji Polski poddanej i sterowanej z zewnątrz. To wybór niszczenia polskiej moralności i ostoi chrześcijaństwa w Europie. To wizja swobody antykultury, poniżania rodziny i wiary, to deprawacja dzieci i młodzieży z odrzuceniem prawdy o stworzeniu człowieka, to akceptacja związków jednopłciowych z przyzwoleniem na adopcję dzieci. To w końcu wizja mijająca się ze składanymi obietnicami.

Kościół docenia demokrację, jednak ona sama nie może sprzyjać powstawaniu grup dla własnych korzyści lub celów ideologicznych przywłaszczając sobie władzę w państwie – nauczał Św. Jan Paweł II. Orędzie społeczne Ewangelii to podstawa przemiany wartościami chrześcijańskimi życia społecznego, to cel i obowiązek katolików świeckich. Nasz wybór to kształt kierunku polityki i prawodawstwa, które zaistnieje po fakcie dokonania wyboru.

Drodzy Rodacy, Polska rzeczywistość stoi na rozdrożu! Przyszłość człowieka i narodu zależy od ludzi sumienia. Każdy czyn, każda podjęta decyzja osadza się w sumieniu. Kiedy z łatwością odpuszczamy poszukiwanie prawdy a w nasze życie wkrada się grzech, zagłuszamy sumienie aż po jego całkowite zaślepienie i zagubienie. Papież Polak wskazywał aby dobro i zło nazywać po imieniu. Podkreślał byśmy byli ludźmi sumienia. Byśmy poszukiwali prawdy i w świetle niej korzystali z wolności. Świadomi tego, że w każdym pokoleniu odnawia się poszukiwanie prawdy, ufamy że z mocą Bożą przebrniemy przez dany Polsce czas trudnej próby, że zachowamy wiarę i nie stracimy Polski!

Niech modlitwa za Ojczyznę umocni nas i poruszy polskie sumienia. Przed nami wybory, przed nami czas próby polskich sumień!

W imieniu Zarządu,
Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Copyright © 2018