Nasze plany:

4 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe w Jedlni Kościelnej
do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
22 lutego – bal charytatywny w Jedlni Kościelnej
do 13 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
13-15 marca – rekolekcje dla liderów AK w Częstochowie
21-22 marca – diecezjalne rekolekcje AK. Rada DIAK (Emaus Turno)
kwiecień/maj – Tydzień Społeczny
7 czerwca – Udział AK w beatyfikacji Sł. Bożego Stefana Wyszyńskiego
24 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
20 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
8-12 lipca – IX Rowerowa Pielgrzymka AK, Radom –Jasna Góra
29 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały
14 września – zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki
18 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu
11 października – XX Dzień Papieski
22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona AK w Polsce
11 listopada – 102. rocznica odzyskania niepodległości
21 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata: Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK
22 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)
24 listopada – Jubileusz 25-lecia powstania AK Diecezji Radomskiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Dziękując za ten pokorny i wytrwały trud szafarzy Chrystusa!

18 kwietnia 2019

W tym szczególnym dniu dziękujemy Panu Bogu za dar Waszego Kapłaństwa, za tę bezcenną posługę, biorącą swój początek w Wieczerniku i zwróconą ku Wieczernikowi, za ten pokorny i wytrwały trud szafarzy Chrystusa.

„Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze Kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan…” – Jan Maria Vianney.

Nasze myśli i życzenia kierujemy do wszystkich Kapłanów a w szczególności do Asystentów Akcji Katolickiej.

Wyrażamy naszą wdzięczność za posługę miłości, za trud codziennej służby, za Waszą obecność, za głoszenie Słowa, za wskazywanie właściwych dróg.
Czcigodni Kapłani życzymy aby prowadziło Was światło Ducha Świętego, Jego moc wspierała we wszystkich zamierzeniach a Wasze kapłaństwo stanowiło jedność z kapłaństwem Jezusa Chrystusa. Niech Wasza szlachetna posługa prowadzenia nas do spotkania z Chrystusem w Sakramentach przynosi radość.

Dziękując za Waszą posługę, zapewniamy o naszej modlitwie.

W imieniu Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej – Teresa Połeć, prezes DIAK

Copyright © 2018