Nasze plany:

4 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe w Jedlni Kościelnej
do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
22 lutego – bal charytatywny w Jedlni Kościelnej
do 13 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
13-15 marca – rekolekcje dla liderów AK w Częstochowie
21-22 marca – diecezjalne rekolekcje AK. Rada DIAK (Emaus Turno)
kwiecień/maj – Tydzień Społeczny
7 czerwca – Udział AK w beatyfikacji Sł. Bożego Stefana Wyszyńskiego
24 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
20 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
8-12 lipca – IX Rowerowa Pielgrzymka AK, Radom –Jasna Góra
29 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały
14 września – zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki
18 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu
11 października – XX Dzień Papieski
22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona AK w Polsce
11 listopada – 102. rocznica odzyskania niepodległości
21 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata: Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK
22 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)
24 listopada – Jubileusz 25-lecia powstania AK Diecezji Radomskiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Dziękujemy za dar św. Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

17 czerwca 2020
dav

W parafii św. Stefana w Radomiu 5 czerwca 2020 r. – w Pierwszy Piątek miesiąca, w którym czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa – została odprawiona Msza Święta dziękczynna za dar wielkich ewangelizatorów Narodu: św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas mszy św. homilię wygłosił ks. dr Marek Adamczyk. Zwrócił uwagę, że Bóg realizuje swoje zamysły poprzez działania Wybranych, którzy pokonując lęk i ogromne trudności, dokonują rzeczy niezwykłych.

I tak wspomniany sługa Boży Kardynał Wyszyński głosił Chrystusa Polakom poprzez Wielką Nowennę Narodu Polskiego, a Jan Paweł II przykładem swojego życia głosił Chrystusa na całym świecie. Obu tych niezłomnych mężów Kościoła cechowała żywa wiara w Jezusa, bezgraniczne, umiejętne zaufanie Bogu, po prostu osobista zażyłość z Panem Jezusem.

We mszy św. uczestniczyli członkowie POAK i przedstawiciele ruchów i wspólnot Kościoła.

Po jej zakończeniu referat pt. „Ewangelizacyjny wymiar Wielkiej Nowenny Milenijnej” wygłosił ks. dr Andrzej Jędrzejewski – proboszcz parafii św. Stefana.

Najważniejszym dziełem Prymasa S. Wyszyńskiego była Wielka Nowenna Narodu Polskiego. Był to program duszpasterski przygotowujący Polaków do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Inspiracją do jej utworzenia były Śluby Jasnogórskie. Głównym celem Nowenny było wprowadzenie treści Ślubów Jasnogórskich w codzienne życie Polaków.

Nowennie towarzyszyła peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po polskich parafiach. Po uwięzieniu obrazu przez ówczesną milicję, pielgrzymowały ramy obrazu, Ewangeliarz, lilia i świeca.

Ks. Andrzej Jędrzejewski, proboszcz parafii św. Stefana, w swoim wystąpieniu podkreślił ewangelizacyjny charakter Wielkiej Nowenny. W tamtym czasie miała wymiar moralny, była skierowana do ogromnej masy ludzi, do masowej pobożności. Chodziło o to, aby ożywić wiarę narodu. Tylko kościół masowy mógł się obronić. Gdyby Nowenna była skierowana do małych grup czy wspólnot to ówczesne władze zniszczyłyby to dzieło szybko. Nowenna miała też Maryjny charakter. Maryja zawsze wskazuje na Jezusa i to Jezus jest w centrum, dlatego podważanie tej prawdy jest błędne.
Trzeba pamiętać, że były to lata, w których komuna walczyła z Kościołem w perfidny sposób. Jednym z przejawów takich działań było uwięzienie Prymasa Polski. To wtedy Prymas w ogromnym osamotnieniu i odosobnieniu opracował nowennowy program.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą słowami Jana Pawła II do Maryi – Gwiazdy Ewangelizacji.

Maria Siwek – POAK przy parafii św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu

 

Ewangelizacyjny wymiar Wielkiej Nowenny Milenijnej

Odbywający się w dniach od 30 maja do 6 czerwca tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Diecezji Radomskiej miał wyjątkowy charakter, ze względu na towarzyszący mu historyczne i duchowe wydarzenia i trudny czas pandemii.

Akcja Katolicka była jedną ze diecezjalnych wspólnot, która z inicjatywy Diecezjalnego Asystenta i proboszcza parafii p.w. św. Stefana na osiedlu Idalin ks. dr-a Andrzeja Jędrzejewskiego aktywnie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Kulminacyjnym momentem naszego uczestnictwa była, odbywająca się w Kościele na Idalinie, w piątek 5.czerwca o godz. 18, Msza św. dziękczynną za dar wielkich ewangelizatorów Narodu, jakimi byli św. Jan Paweł II i Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, której głównym celebransem i głosicielem homilii był ks. Marek Adamczyk. Podczas Mszy św. był obecny m.in. sztandar AK.

Na początku uroczystości prezes DIAK p. Teresa Połeć przywitała wszystkich Księzy celebransów i podziękowała za sprawowanie Ofiary Dziękczynnej oraz przywitała wszystkich uczestników uroczystości zarówno ze wspólnot zaangażowanych w organizację Tygodnia Ewangelizacyjnego a także Zarząd i wszystkich obecnych członków i sympatyków AK jak i wszystkich uczestników Mszy św. Do powitań i podziękowań dołączył się także ks. proboszcz parafii p.w. św. Stefana, dziękując ks. Markowi Adamczykowi za przyjęcie niemal w ostatniej chwili zaproszenia do przewodniczenia Mszy św., w zastępstwie ks. biskupa Piotra Turzyńskiego, który z powodu pogrzebu wybitnego kapłana Ziemi radomskiej ks. Wali nie mógł być obecny. Ks. Proboszcz, który razem z ks. Wojciechem Prawdą, również odprawiał Mszę św. podkreślił związek pochodzeniowy celebransa z parafią i powitał obecnych na uroczystości rodziców ks. Marka. W nawiązaniu do zastępstwa w celebrze i intencji mszalnej ks. A. Jędrzejewski w formie anegdoty przypomniał historię sprzed niemal 43 lat z koronacją obrazu Matki Boskiej Błotnickiej, której miał dokonać prymas Polski ks. kardynał S. Wyszyński ale, ku wielkiemu zawodowi uczestników wydarzenia, nie mógł przybyć i zastąpił Go kardynał Metropolita krakowski ks. K. Wojtyła, późniejszy papież, co może być dobrym prognostykiem dla przyszłości ks. M. Adamczyka – zażartował ks. proboszcz. Ks. Marek podziękował za przywitanie i zaproszenie i wspomniał swoją Mszę prymicyjną sprzed lat, którą odprawił w tym Kościele. W homilii celebrans nawiązując do czytanej podczas Mszy św. Ewangelii (Mk 12, 35-37) zwrócił uwagę, że P. Jezus wzywa także nas do słuchania Słowa Bożego. Zaznaczył, że prawdziwa Ewangelia zaczyna się głębiej, zaczyna się w sercu, co widać na przykładzie dwóch Wielkich Polaków, za których dzisiaj się modlimy. Źródłem wszystkiego, co zdziałali dla Kościoła i Polski, była zażyłość z P. Jezusem, żywa wiara, którą wynieśli z domu. Głęboka wiara, maryjność, zatopienie w modlitwie to – zdaniem kaznodziei – cechy charakteryzujące Prymasa Tysiąclecia i Papieża św. Jana Pawła II.

Na zakończenie mszy świętej przedstawiciele Zarząd AK z p. T. Połeć na czele podziękowali ks.. celebransom za odprawienie Mszy św. złożyli życzenia i zapewnili o modlitwie w ich intencjach i wręczyli kwiaty.

Kolejnym punktem programu w ramach Tygodnia Ewangelizacyjnego, było wysłuchanie konferencji wygłoszonej przez ks. d-ra Andrzeja Jędrzejewskiego asystenta DIAK pt. „Ewangelizacyjny wymiar Wielkiej Nowenny Milenijnej”. Konferencja składała się z dwóch części poświęconym:

1. historycznemu i duszpasterskiemu kontekstowi Wielkiej Nowenny;

2. próbie odpowiedzi na pytanie; czy Wielka Nowenna była wydarzeniem ewangelizacyjnym.

Omawiając ideę wielkiego programu duszpasterskiego ks. prymasa Wyszyńskiego, ks. profesor połączył cztery jego elementy t.j. Śluby Jasnogórskie, Wielką Nowennę, Millennium i towarzyszącą tym wydarzeniom Peregrynację kopii Cudownej Ikony Jasnogórskiej. I tak jak było uformowane pokolenie Jana Pawła II – porównał ks. proboszcz – tak poprzednie pokolenia były uformowane przez Wielką Nowennę. Ks. Jędrzejewski dodał jeszcze, że dzięki tym czterem ze sobą splecionym wydarzeniom Kościół w Polsce, mimo swojej słabości i trudności komunizmu, stał się najsilniejszą w Europie Wspólnotą Katolicką. Kaznodzieja przypomniał też historię i motywację Prymasa Tysiąclecia dla powstania idei Wielkiej Nowenny i jednocześnie realizowanego w kolejnych dziewięciu latach przez komunistyczne władze programowej antynowenny.

Wielka Nowenna była niewątpliwie dziełem duszpasterskim, służyła odnowie moralnej narodu – mówił ks. profesor Jędrzejewski – ale czy była też dziełem ewangelizacyjnym – zadał pytanie i podjął próbę udowodnienia tezy postawionej w tytule konferencji rozprawiając się z kontrowersjami. Omawiając ewangelizacyjny charakter Wielkiej Nowenny ks. profesor zdefiniował pojęcie ewangelizacji w trzech ujęciach i rozwiewał wątpliwości czy nowenna się w nich mieści.

W ujęciu wąskim ewangelizację rozumie się jako głoszenie kerygmatu – opowiadanie o Jezusie, o Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu po to by słuchacze mogli poznać Jezusa i doświadczyć Jego obecności. I tu pojawiały się wątpliwości czy taki charakter miał Wielka Nowenna, bowiem w swej istocie miała ona na celu odnowę moralną skierowaną do narodu. Jednakże taka wówczas była potrzeba trudnego czasu głębokiego komunizmu – argumentował ks. Jędrzejewski – by w ten sposób pogłębić wiarę. Referent podkreślał, opierając się na relacji Ojców Paulinów, że podczas towarzyszącej nowennie peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej realizowany był cały program ewangelizacyjny; rekolekcje, misje- głoszono, celebrowani i głęboko przeżywano słowo Boże. Miały też miejsce masowe nawrócenia a wszystkie uroczystości zawsze rozpoczynała Msza św..

Wątpliwości, co do ewangelizacyjnego charakteru nowenny, budziło również jej adresowania do mas a nie do konkretnego odbiorcy. Zarzuty, dotyczyły jej nakierowania na tzw. Kościół Ludowy a nie na pogłębiony – elitarny. Ale takie były wówczas czasy – tłumaczył diecezjalny asystent AK – pobożność ludowa nie może być prześmiewana ale pogłębiana. Ks. prymas miał intuicję,- mówił ks. Jędrzejewski – postawił na naród i się nie zawiódł. Okazało się z czasem, że elity niestety często poszły na współpracę, stając się „koncesjonowanymi katolikami”- mówił ks. asystent- także na zachodzie Europy, gdzie po soborze postawiono na elitarny Kościół obecnie przeżywa On kryzys. Ks. Jędrzejewski tłumaczył, że gdyby prymas postawił na elitarny Kościół to komuniści by Go szybko zniszczyli i żadna ewangelizacja nie byłaby możliwa.

Kolejną wątpliwość, co do ewangelizacyjnego charakteru nowenny, budziła jej tzw. Maryjność. Rzeczywiście prymas był „Maryjny” – mówił ks. referent- ale przecież Maryja zawsze prowadzi do Syna, pokazuje i daje Jezusa. Maryjność jest gwarancją tożsamości katolickiej i potwierdzeniem ewangelizacyjnego charakteru nowenny- nauczał ks. Jędrzejewski- Maryję nazywał papież Jan Paweł II – Gwiazdą Ewangelizacji.

Konferencję w tym duchu zakończył ks. referent Modlitwą do Maryi Gwiazdy Ewangelizacji papieża Jana Pawła II, której fragment zamieszczam na zakończenie tej relacji z wielkim podziękowaniem dla naszego nauczyciela Asystenta DIAK ks. A. Jędrzejewskiego.

„ (…) Matko, Ty jesteś „nową Ewą”. Kościół Twojego Syna zdaje sobie sprawę, że tylko z „nowymi ludźmi” można ewangelizować, to znaczy – nieść Dobrą Nowinę światu, aby, za Twoim wstawiennictwem, nigdy nie zabrakło nowości Ewangelii, ziarna świętości i płodności.
Maryjo, wielbimy Ojca za cnoty, które w Tobie jaśnieją, ale wielbimy Go także za to, że dla nas zawsze jesteś „Służebnicą Bożą”, pokorną istotą. Ponieważ potrafiłaś powiedzieć „fiat” – „niech tak się stanie”, stałaś się Oblubienicą Ducha Świętego i Matką Syna Bożego.

Matko, która na stronicach Ewangelii jesteś przedstawiona jako Ta, która ukazuje Chrystusa pasterzom i mędrcom, spraw, aby każdy głosiciel Ewangelii – biskup, kapłan, zakonnik, zakonnica, ojciec czy matka, młodzieniec czy dziecko – należał do Chrystusa i mógł Go ukazywać innym.
Maryjo, ukryta w tłumie, gdy Syn Twój uczynił cudowne znaki zapowiadające nadejście Królestwa Bożego, która odzywasz się tylko po to, by powiedzieć, że uczynisz wszystko, o co On poprosi, dopomóż krzewicielom Ewangelii głosić Jezusa Chrystusa, a nie siebie.

Matko, osłonięta tajemnicą Twojego Syna, której często nie mogłaś pojąć, a mimo to przyjmowałaś wszystko i rozważałaś w swoim sercu, spraw, abyśmy my, głosiciele Ewangelii, uświadomili sobie, że ewangelizacja to – poza technikami i strategią, przygotowaniami i planami – osobiste zanurzenie się w tajemnicy Chrystusa i próba przekazywania naszym braciom i siostrom czegoś na Jego temat.(…)

Bożena Borycka – POAK przy parafii św. Stefana

Copyright © 2018