Nasze plany:

5 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej (Jedlnia Kościelna)

2-3 lutego – Zebranie Rady KIAK (Warszawa)

do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

2 marca – bal charytatywny (w Jedlni Kościelnej)

do 15 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

16-17 marca – diecezjalne rekolekcje Akcji Katolickiej. Rada DIAK (Ośrodek Emaus w Turnie k. Białobrzegów)

22-24 marca – rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej w Częstochowie

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

26 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

28 kwietnia – główne uroczystości Św. Wojciecha (Gniezno)

3 maja – Częstochowa, Matki Bożej Królowej Polski

7 czerwca – Rada KIAK (Częstochowa)

8 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

10-14 lipca – VIII Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej (Radom – Jasna Góra)

31 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały

14 września – Pielgrzymka Biegowa do grobu bł. J. Popiełuszki (Warszawa)

21 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu

20 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

13 października – XIX Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

4 – 7 listopada – rekolekcje dla ks. Asystentów Diecezjalnych (Poznań)

9 listopada – IV Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej (Warszawa)

11 listopada – 101. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

15 -17 listopada – Rada KIAK (Warszawa)

23 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

24 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Nasi partnerzy:

 

 

Gdzie słyszysz śpiew… tam kochają Ojczyznę! Podsumowanie XVI Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej w Radomiu

9 marca 2019

8 marca w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu przy ul. Słowackiego 17 odbył się XVI Finał Regionalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę” regionu radomskiego, w którym wzięło udział 308 uczestników: wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z Zakrzewa, Zakrzówka, Natolina, Jedlni Letnisko, Kazanowa, Gozdu oraz Radomia.
W regulaminie konkursu Akcja Katolicka zawarła, że celem przedsięwzięcia jest „wzrost świadomości młodego pokolenia Polaków, pogłębianie ich miłości do Ojczyzny, pogłębianie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji patriotycznej na przestrzeni wieków”.
Asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ksiądz dr Andrzej Jędrzejewski rozpoczął konkurs modlitwą. Uczestników konkursu, opiekunów oraz przybyłych gości powitała prezes DIAK Teresa Połeć oraz Elżbieta Sobkowiak, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.
Konkurs zorganizował Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej oraz radomskie Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej a także Parafialny Oddział w Zakrzewie. Współorganizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.
Zgodnie z regulaminem uczniowie wszystkich szkół musieli znać: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rotę” oraz „Boże, coś Polskę”.
Konkurs został przeprowadzany w dwóch kategoriach: poezja oraz pieśń – soliści, zespoły. Konkurs rozpoczęły występy przedszkolaków. Uczestnicy zaprezentowali umiejętności nad którymi pracowali wspólnie z nauczycielami. Wybór najlepszej trójki w każdej z kategorii był niełatwy, ponieważ wszyscy pokazali wysoki poziom recytacji i śpiewu.
Młode pokolenie Polaków uczestnicząc w konkursie wyrażało w czasie Konkursu swoją miłość do Niepodległej Ojczyzny.
Występy w kategorii poezja oceniało jury w składzie:
– Irena Florczak
– Renata Debowska
– Elżbieta Piela
Pieśń oceniała komisja konkursowa w składzie:
– Iwona Skwarek
– Katarzyna Skórkiewicz
– Grzegorz Murdza
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz upominki. Po odczytaniu protokołu konkursowego przez przewodniczące jury, laureatom wręczono dyplomy, statuetki i upominki.
Nauczyciele otrzymali podziękowania.
Laureaci konkursu regionalnego będą uczestniczyć w konkursie diecezjalnym, który odbędzie się 26 kwietnia w Centrum Kultury w Lipsku, ul. Rynek 2.
Honorowy patronat nad uroczystością objął Pasterz Diecezji Radomskiej ks. Biskup Henryk Tomasik, a także Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu Kinga Bogusz.
Patronat medialny objęły: Radio PLUS Radom, tygodnik AVE Gość Radomski i portal Diecezja Radomska.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które włączyły się w przygotowanie tegorocznego konkursu. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Akcji Katolickiej i wzięli udział w konkursie oraz ich nauczycielom, jak również szanownemu jury za wkład pracy i poświęcony czas.
Wyrażamy wdzięczność Pracownikom Młodzieżowemu Domowi Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu z Panią Dyrektor Elżbietą Sobkowiak za okazane wsparcie, życzliwość i pomoc przy organizacji konkursu.
Podziękowania i słowa uznania składamy również Panu Radosławowi Witkowskiemu Prezydentowi Miasta Radomia za okazaną pomoc i wsparcie w realizacji XV edycji Konkursu.
Słowa podziękowania kierujemy także do Pani Kingi Bogusz Przewodniczącej Rady Miejskiej za piękne albumy dla uczestników konkursu, do Właścicieli piekarni Fogiel&Fogiel a także Pana Bogdana Gutknecht. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji konkursu.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do uczestników i ich opiekunów oraz tych, którzy przyczynili się do przeprowadzenia i uświetnienia XVI Rejonowego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”.
Warto podkreślić, że konkurs uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń społecznych w diecezji, co potwierdza od kilku lat plebiscyt tygodnika „AVE Gość niedzielny”.

Teresa Połeć – Prezes Zarządu DIAK

 

Copyright © 2018