Nasze plany:

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

kwiecień/maj – XVIII Diecezjalny Finał KPiPP

2 maja – XXV rocznica Akcji Katolickiej Polsce, główne uroczystości w Warszawie

3 maja – Matki Bożej Królowej Polski – główne uroczystości w Częstochowie

Maj – XXV lecie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II

18-19 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

7 – 10 lipca – X Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

28 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z Domagały

11 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, Poznań

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki

17/24 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

10 października – XXII Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

3-5 listopada – rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych

11 listopada – Święto Niepodległości Polski

13 listopada – Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, Warszawa

20 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

21 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Grot do stawienia klar! Rozpoczynają się zapisy na Regaty Żeglarskie 2019

11 lipca 2019

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, Stowarzyszeniem Środowisko Inicjatywa, Wójt Gminy Jedlnia Letnisko oraz Klub Żeglarski „IKAR” – Jedlnia Letnisko zapraszają na VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. dr Zdzisława Domagały.

Regaty rozgrywane będą na łodziach klasy Omega Turystyczna. Łodzie do regat zapewniają organizatorzy. Początek imprezy 31 sierpnia 2019 r. w Stanicy Klubu Żeglarskiego „IKAR” na Zalewie
w Jedlni Letnisku. Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy zostały umieszczone poniżej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 sierpnia 2019 r.
Zapraszamy do udziału wszystkie chętne załogi!

 

 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY REGAT ŻEGLARSKICH

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin Regat Żeglarskich oraz zobowiązuję się go przestrzegać. Tak, jestem osobą pełnoletnią. Wiem, że administratorem moich Danych Osobowych jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu.

 

REGULAMIN VII REGAT ŻEGLARSKICH DIECEZJI RADOMSKIEJ W KLASIE OMEGA

im. Ks. dr Zdzisława Domagały

1. Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne na Zalewie w Jedlni Letnisko przy stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR (ul. Nadrzeczna 24) w dniu 31 sierpnia 2019 r. GPS 51.438546; 21.318093

1.1 Ograniczenia
– Wyścigi regat mogą zostać odwołane w przypadku wiatru silniejszego niż 8 m/s (4 B), oraz w razie ulewnego deszczu.
– Regaty są imprezą apolityczną. Zabrania się w miejscu regat prowadzenia agitacji politycznej i manifestowania swoich sympatii politycznych.
– Zabrania się w miejscu regat używania materiałów pirotechnicznych i flag wielkoformatowych oraz spożywania napojów alkoholowych.

2. Organizator
Organizatorem regat jest:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Radomiu.
Koordynatorem jest: Juliusz Monkosa: jmonkosa@gmail.com

3. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć załogi:
• w których składzie znajduje się minimum dwóch załogantów i sternik z uprawnieniami Żeglarza Jachtowego lub wyższymi;
• które dokonały wpisowego do regat w wysokości: 200 zł oraz kaucji zwrotnej ( wpłacanej w formie gotówki podczas rejestracji załogi w sekretariacie w dniu regat) w wysokości 100 zł.
• dostarczyły zgłoszenie do zawodów (formularz elektroniczny)

4. Zgłoszenia
– zgłoszenia do regat należy dokonać (wyłącznie wg wzoru jak w załączniku) na adres e-mail: jmonkosa@gmail.com lub bądź osobiście w terminie do 18 sierpnia 2019 r.
– wpisowe wpłacać należy z dopiskiem „regaty” na konto: 32 1240 5703 1111 0010 8574 4155 (Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej ul. Młyńska 23/25 26-600 Radom) lub osobiście do koordynatora regat.
– o uczestnictwie w regatach decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona)

5. Warunki uczestnictwa
– Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
– Załogi startują w regatach na sprzęcie przygotowanym przez organizatorów.
– Zabronione jest jakiekolwiek doposażanie jachtów, zmiana konfiguracji osprzętu, żagli, ingerencja w jacht itp. przez Zawodników (np. stosowania obciągacza bomu, uzupełnienie listew w żaglach, pozostawianie części elementów na brzegu, używanie własnych żagli itp.)
– Dopuszcza się używanie przez Zawodników własnych kamizelek asekuracyjnych oraz montaż wskaźników wiatru (icków).
– Przy rejestracji załogi w Sekretariacie Regat pobierana jest kaucja w wysokości 100 zł. Kaucja jest płatna gotówką. Kaucja służy do zabezpieczenia ewentualnych kosztów
usuwania uszkodzenia łodzi spowodowanego przez załogę. W przypadku braku takich uszkodzeń, kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu regat.

6. Sposób przeprowadzenia zawodów
– Regaty rozgrywane będą systemem przesiadkowym.
– W trakcie regat obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa (WS/PZŻ) edycji 2017-2020 oraz Instrukcja Żeglugi.
– Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie przed zawodami.
– Losowanie jachtów odbędzie się na odprawie sterników.
– Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i będzie uzależniona od ilości uczestników i warunków atmosferycznych.
– Zakłada się żeglowanie fair play i nie przewiduje się składania protestów.

7. Warunki bezpieczeństwa
– Każdy jacht zostanie wyposażony w środki ratunkowe w ilości odpowiadającej liczbie załogi.
– Podczas trwania regat każda załoga znajdująca się na wodzie zobowiązana jest do bezwzględnego założenia środków ratunkowych.
– Regaty zostaną zabezpieczone przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej.
– Organizator regat nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania regat.
– Uczestnicy regat zobowiązani są, na odpowiedni sygnał określony w instrukcji żeglugi, do bezwzględnego przerwania regat i natychmiastowego powrotu najkrótszą trasą do portu.

8. Klasyfikacja
• Sposób punktacji podany zostanie w instrukcji żeglugi i omówiony na odprawie sterników przed zawodami
• W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów, o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych wyścigach, następnie drugich, trzecich , itd.

9. Program zawodów
8.00 – 9.30 Zgłoszenia załóg do regat
10:00 – Odprawa sterników
11:00 Start pierwszego wyścigu
ok. 16:00 Zakończenie wyścigów

10.Nagrody
– Przewiduje się wyróżnienie pierwszych trzech załóg pucharem i dyplomami
– Przewiduje się nagrody – niespodzianki.

11.Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12.Informacje Dodatkowe
– Informacje o ilości dodatkowych osób przyjeżdżających się do Jedlni (rodzina żeglarzy, osoby towarzyszące itp.) proszę określić przy zgłaszaniu załogi. Pomoże to organizatorom lepiej przygotować regaty.
– Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich do szerszej współpracy.
– Organizator zapewnia uczestnikom regat ciepły posiłek i wodę do picia.
– Organizator zapewnia ubezpieczenie dla załóg (NNW) na czas trwania regat.
– Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój.

Copyright © 2018