Nasze działania:
  • 22-24 czerwca – Poznań. „Chrystus i my” Centralne obchody Jubileuszowe przybycie do Polski pierwszego biskupa Jordana
  • 23 czerwca – Spotkanie grup i stowarzyszeń, w tym Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej
  • 11 – 15 lipca – VII Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra
  • 3 sierpnia – Święto Patronalne Parafii -odpust POAK przy parafii św. Stefana w Radomiu (Idalin)
  • 9 sierpnia – przyjęcie przez POAK Gowarczów Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej
  • 21 – 26 sierpnia – Piesza Pielgrzymka parafialna pod przewodnictwem POAK na Jasną Górę (POAK Gowarczów)
  • 30 sierpnia do 1 września – Autokarowa Pielgrzymka na Mazury i Litwę (POAK Gowarczów)

>>więcej

Nasi partnerzy:

 

 

Jerzy Skórkiewicz członkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

4 lutego 2018

Decyzją ks. biskupa Mirosława Milewskiego, krajowego asystenta Akcji Katolickiej, nominację na członka Rady otrzymał Jerzy Skórkiewicz. Przez Ostatnie 8 lat Pan Jerzy pełnił funkcję Prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej. W dniach 3-4 lutego 2018 r. obradowała Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Rada jest organem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, który koordynuje działalność tego stowarzyszenia w wymiarze ponaddiecezjalnym. Radę stanowią prezesi diecezjalnych zarządów. Zgodnie ze statutem Akcji Katolickiej, krajowy asystent w jej skład może powołać innych członków. Do zadań Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej należą m.in.: uchwalanie wytycznych działań AK, wieloletnich programów, planów finansowych oraz ocena dotychczasowej działalności.

Copyright © 2018