Nasze działania:
  • 8 – 9 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
  • 22-24 czerwca – Poznań. „Chrystus i my” Centralne obchody Jubileuszowe przybycie do Polski pierwszego biskupa Jordana
  • 23 czerwca – Spotkanie grup i stowarzyszeń, w tym Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej
  • 11 – 15 lipca – VII Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

>>więcej

Nasi partnerzy:

Jerzy Skórkiewicz członkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

4 lutego 2018

Decyzją ks. biskupa Mirosława Milewskiego, krajowego asystenta Akcji Katolickiej, nominację na członka Rady otrzymał Jerzy Skórkiewicz. Przez Ostatnie 8 lat Pan Jerzy pełnił funkcję Prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej. W dniach 3-4 lutego 2018 r. obradowała Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Rada jest organem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, który koordynuje działalność tego stowarzyszenia w wymiarze ponaddiecezjalnym. Radę stanowią prezesi diecezjalnych zarządów. Zgodnie ze statutem Akcji Katolickiej, krajowy asystent w jej skład może powołać innych członków. Do zadań Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej należą m.in.: uchwalanie wytycznych działań AK, wieloletnich programów, planów finansowych oraz ocena dotychczasowej działalności.

Copyright © 2018