Najbliższe działania:
 • do 6 marca – etap szkolny konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
 • 23 – 25 lutego – rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej w Zakopanem
 • 17 – 18 marca – Diecezjalne Rekolekcje Akcji Katolickiej w Turnie. Zebranie Rady DIAK
 • do 13 kwietnia – etap regionalny konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
 • 23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce, (29.04.2018 główne uroczystości w Gnieźnie)
 • 26 kwietnia – XV Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej w Radomiu
 • 3 maja – Częstochowa, Matki Bożej Królowej Polski
 • 8 – 9 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
 • 22-24 czerwca – Poznań. „Chrystus i my” Centralne obchody Jubileuszowe przybycie do Polski pierwszego biskupa Jordana
 • 23 czerwca – Spotkanie grup i stowarzyszeń, w tym Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej
 • 11 – 15 lipca – VII Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

Jerzy Skórkiewicz członkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Decyzją ks. biskupa Mirosława Milewskiego, krajowego asystenta Akcji Katolickiej, nominację na członka Rady otrzymał Jerzy Skórkiewicz. Przez Ostatnie 8 lat Pan Jerzy pełnił funkcję Prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej. W dniach 3-4 lutego 2018 r. obradowała Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Rada jest organem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, który koordynuje działalność tego stowarzyszenia w wymiarze ponaddiecezjalnym. Radę stanowią prezesi diecezjalnych zarządów. Zgodnie ze statutem Akcji Katolickiej, krajowy asystent w jej skład może powołać innych członków. Do zadań Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej należą m.in.: uchwalanie wytycznych działań AK, wieloletnich programów, planów finansowych oraz ocena dotychczasowej działalności.

Copyright © 2018