Nasze działania:

 

  • 30 sierpnia do 1 września – Autokarowa Pielgrzymka na Mazury i Litwę (POAK Gowarczów)
  • 1 września – 5 listopada – III konkurs „Miłość do Ojczyzny umacniamy Duchem” POAK przy Katedrze Opieki NMP w Radomiu
  • 8 września – parafialny festyn rodzinny POAK przy parafii Opatrzności Bożej w Radomiu (Wośniki)
  • 14 października – Różaniec prowadzony przez POAK w kościele parafialnym w Gowarczowie
  • 22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce zorganizowanie wieczornicy lub konkursu POAK przy parafii NSJ w Radomiu (Glinice)
  • 11 listopada – zorganizowanie wieczornicy z udziałem dzieci i młodzieży konkursu POAK przy parafii NSJ w Radomiu (Glinice)

 

>>więcej

Nasi partnerzy:

 

 

Jerzy Skórkiewicz członkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

4 lutego 2018

Decyzją ks. biskupa Mirosława Milewskiego, krajowego asystenta Akcji Katolickiej, nominację na członka Rady otrzymał Jerzy Skórkiewicz. Przez Ostatnie 8 lat Pan Jerzy pełnił funkcję Prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej. W dniach 3-4 lutego 2018 r. obradowała Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Rada jest organem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, który koordynuje działalność tego stowarzyszenia w wymiarze ponaddiecezjalnym. Radę stanowią prezesi diecezjalnych zarządów. Zgodnie ze statutem Akcji Katolickiej, krajowy asystent w jej skład może powołać innych członków. Do zadań Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej należą m.in.: uchwalanie wytycznych działań AK, wieloletnich programów, planów finansowych oraz ocena dotychczasowej działalności.

Copyright © 2018