Nasze plany:

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

kwiecień/maj – XVIII Diecezjalny Finał KPiPP

2 maja – XXV rocznica Akcji Katolickiej Polsce, główne uroczystości w Warszawie

3 maja – Matki Bożej Królowej Polski – główne uroczystości w Częstochowie

Maj – XXV lecie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II

18-19 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

7 – 10 lipca – X Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

21 sierpnia – Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały

11 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, Poznań

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki

17/24 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

10 października – XXII Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

3-5 listopada – rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych

11 listopada – Święto Niepodległości Polski

13 listopada – Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, Warszawa

20 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

21 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Kardynał August Hlond – Czcigodny Sługa Boży. Był twórcą Akcji Katolickiej

21 maja 2018

21 maja, w święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kard. Augusta Hlonda. Tym samym, toczący się od 9 stycznia 1992 r. proces beatyfikacyjny, formalne został zakończony, a twórcy Akcji Katolickiej w Polsce, przysługuje zaszczytny tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

Sługa Boży kard. August Hlond, w liście pasterskim z 29 listopada 1930 r. podkreślał, że priorytetowym zadaniem członków Akcji Katolickiej, na wzór pierwotnych gmin chrześcijańskich, musi pozostać ścisła współpraca świeckich z hierarchią „dla odnowienia świata w Chrystusie”. W opinii Kardynała Hlonda, laikat apostołujący w Akcji Katolickiej, musi wyróżniać się nie tylko sposobem zaangażowania w życie Kościoła i świata, ale również specyficzną duchowością. W tym kontekście, nie omieszkał nadmienić, że znamienną cechą pobożności apostołów Akcji Katolickiej powinno być „życie eucharystyczne, połączone z mocnym nabożeństwem do Chrystusa Króla, głęboka cześć dla Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych i kult św. Wojciecha, Patrona Akcji Katolickiej w Polsce”.

Z pewnością każdego członka naszego stowarzyszenia napełnia radość z tego, że po ubiegłorocznym proklamowaniu przez Stolicę Apostolską Świętego Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej w Polsce, przychodzi nam obecnie, cieszyć się z faktu ogłoszenia przez papieża Franciszka, kardynała Hlonda, Czcigodnym Sługą Bożym. Radość nasza jest tym bardziej pełna, że okoliczność ta przypadła w roku celebrowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

W odradzającej się po 123 latach niewoli wolnej i niepodległej Polsce, katolicy świeccy, skupieni wokół niekwestionowanego autorytetu, za jaki uchodził Kardynał August Hlond, mieli świadomość, że Jego zaangażowaniu w sprawy Kościoła i Ojczyzny, towarzyszyła zawsze bezinteresowna miłość i zawierzenie Niepokalanej Matce Boga. W związku z tym ochoczo podjęli trud wnoszenia w odradzającą się wolną i niepodległą Polskę uniwersalnych wartości chrześcijańskich.

W swym pierwszym liście pasterskim z 17 grudnia 1922 r., Czcigodny Sługa Boży Kardynał August Hlond, wytyczył sobie zakres działań duszpasterskich. Zwracając się ze słowami zachęty do wiernych napisał min.: „Zadaniem moim będzie prowadzić was drogą wiary i cnoty do Boga, do nieba, utwierdzając, krzepiąc, oświecając, podnosząc, ratując. Wszyscy mają prawo do mej miłości, do mej pracy i opieki i wszystkim chcę służyć, wszystkimi się zająć, aby wszystkich Chrystusowi pozyskać”.

Żyjąc tajemnicą świętych obcowania, prośmy Sługę Bożego Augusta Hlonda, aby prowadził Akcję Katolicką drogą wiary i cnoty do Boga, do nieba. Niech Jego wstawiennictwo utwierdza nasze postanowienia, krzepi nasze przedsięwzięcia, oświeca nasze działania, podnosi na duchu, a w chwilach zwątpienia, czy w momentach nadmiernego ufania we własne możliwości, niech nas ratuje Jego wstawiennictwo. Niech modlitwa skierowana do Boga przez orędownictwo Kardynała Hlonda, zaowocuje na nowo odkryciem charyzmatu służby na rzecz drugiego człowieka i pozwoli nam nade wszystko, pozyskać nowych ludzi dla Chrystusa.

Zachęcając Parafialne Odziały oraz Diecezjalne Instytuty do modlitwy dziękczynnej za dar dla Kościoła i Ojczyzny Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, starajmy się na nowo zgłębić testament Księdza Prymasa, który nam, członkom Akcji Katolickiej, żyjącym w realiach XXI wieku przypomina: „Porzucić przeciętność, wygodę, dyplomację i nie swoje sprawy, a zabierz się bezzwłocznie do gruntownej reewangelizacji świata”.

Niech powyższe słowa towarzyszą apostolskiej działalności członków Akcji Katolickiej, którzy w duchu nauczania i charyzmacie świętych patronów naszego stowarzyszenia, św. Wojciecha i św. Jana Pawła II, wsparci wstawiennictwem Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, Ojca Akcji Katolickiej w Polsce, posłużą za inspirację do przemiany siebie i otaczającej nas rzeczywistości.

Urszula Furtak,

prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Copyright © 2018