Nasze plany:

Inicjatywy diecezjalne i parafialne

 

17-18 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

06 – 09 lipca – XI  Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

26-27 sierpnia – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do św. Józefa w Kaliszu

27 sierpnia – VIII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. Ks. Z Domagały

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa

17 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

24/30 września – XVIII Diecezjalny Finał KPiPP

wrzesień/październik  Tydzień Społeczny

09 października – XXII Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

11 listopada – Święto Niepodległości  Polski

12 listopada – Ogólnopolski Koncert  Pieśni Patriotycznej, Warszawa

19 listopada  – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

20 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Nasi partnerzy:

 

 

Masz talent ? Zgłoś się do udziału w Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „ Kocham Moją Ojczyznę.”

4 kwietnia 2022

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II do młodzieży zgromadzonej na Jasnej Górze 18 czerwca 1983 roku. Te słowa, często przypominane przy różnych okazjach,  z pewnością zapadły mocno w pamięć i w serce młodzieży biorącej udział w Konkursie, ponieważ poziom wykonania prezentowanych utworów, zaangażowanie uczuciowe, starannie dobrane stroje, a przy tym swoboda poruszania się na scenie, odwaga  i szczera radość wypisana na twarzach dają wspaniałe efekty na miarę marzeń i na miarę hasła Konkursu: „Kocham Moją Ojczyznę”.

Pod hasłem „Kocham moja ojczyznę” rozpoczyna się XVII edycja diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej. Organizatorem jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej oraz Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej serdecznie zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół wszystkich szczebli do wzięcia udziału w tym wielkim patriotycznym wydarzeniu.
Celem konkursu jest promowanie wśród młodego pokolenia Polaków idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz miłości do Ojczyzny. Konkurs daje również możliwość rozwijania i prezentowania przez uczestników swoich talentów wokalnych i recytatorskich.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych oraz grup parafialnych.

Poniżej publikujemy regulamin tegorocznego konkursu:

 

 

XVII DIECEZJALNY KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„Kocham Moją Ojczyznę

REGULAMIN – 2022

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej oraz  Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
 2. Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni wieków.

 

 1. Konkurs ma zasięg diecezjalny i jest przeznaczony dla:
 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych oraz grupy parafialne.

 

 1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

I. Poezja

II. Pieśń, w tej kategorii mogą brać udział:

–  soliści,

– zespoły (od 2 do 10 osób).

Tematy konkursowe uczestnik może wykonywać w wybranej kategorii: pieśń albo poezja. Łączenie kategorii jest wykluczone. Uczestnik występujący w kategorii „pieśń – soliści” nie może wystąpić podczas tego samego konkursu w kategorii „pieśń – zespoły”.

 

 1. W każdej kategorii są 4 grupy wiekowe:
 • Przedszkola,
 • szkoły podstawowe – klasy I – IV,
 • szkoły podstawowe – klasy V – VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe.

 

 1. Konkurs odbywa się w trzech etapach:
 • szkolnym,
 • regionalnym
 • diecezjalnym

W etapie regionalnym biorą udział zwycięzcy etapu szkolnego (I, II i III miejsce).

W etapie diecezjalnym (w finale) biorą udział zwycięzcy etapu regionalnego. Liczba uczestników, kwalifikujących się do finału, zależy od liczby uczestników występujących w etapie regionalnym. I tak:

 • do 100 uczestników – tylko I miejsca (maksymalnie 12 uczestników),
 • do 150 uczestników – miejsca I + dwa miejsca II (maksymalnie 14 uczestników),
 • do 200 uczestników – miejsca I + cztery miejsca II (maksymalnie 16 uczestników),
 • powyżej 200 uczestników – miejsca I + sześć miejsc II (maksymalnie 18 uczestników).

Przyznawanie miejsc ex aequo dla zwycięzców, którzy wezmą udział w finale (I i II miejsca) jest niedozwolone. Przez „uczestnik” należy rozumieć: recytatora, solistę, zespół. Zgodnie z powyższym:

 1. 1 recytator       –    1 uczestnik,
 2. 1 solista       –    1 uczestnik,
 3. 1 zespół (od 2 do 10 osób) – 1 uczestnik.

7. Szkolne komisje konkursowe powołuje dyrektor placówki. Regionalne i diecezjalne komisje konkursowe powołuje organizator odpowiedniego szczebla. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne.

 1. Tematy konkursowe:

I. obowiązkowe (dla pieśni i poezji):

a)dla przedszkoli: „Mazurek Dąbrowskiego”,

b)dla pozostałych grup wiekowych: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Hymn Pierwszej Brygady”, „Warszawianka”, „Rota”, „Boże coś Polskę”.

II. dowolne: pieśni (wiersze) rycerstwa polskiego, powstańcze, żołnierskie i    partyzanckie (np.: Bogurodzica; Marsz, marsz Polonia; Czerwone Maki; Marsz   Sybiraków; Armia Krajowa…..)

 Pieśni mogą być wykonywane z akompaniamentem lub a capella. Playback jest niedopuszczalny. W kategorii poezja uczestnik recytuje utwór bez podkładu muzycznego.

 1. Uczestnicy Konkursu wykonują jeden z tematów obowiązkowych wybrany przez komisję konkursową oraz jeden wybrany przez siebie temat dowolny. Diecezjalne Komisje Konkursowe mogą pozwolić uczestnikowi Konkursu na wybór wykonywanych tematów.
 2. Konkurs odbędzie się w następujących terminach:
 • etap szkolny: do 30 kwietnia 2022 roku, / region radomski do 7 maja 2022 roku/
 • etap regionalny: do 15 maja 2022r. / region radomski do 27 maja 2022 roku/
 • etap diecezjalny:  24/30 września 2022r.

Szkolne komisje konkursowe zgłaszają swoich laureatów do organizatora Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2022 roku na adres organizatora regionalnego /region radomski do 13 maja/.Protokół szkolnych komisji konkursowych winien zawierać dane wg załączonego wzoru .(załącznik nr 1).

 1. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie. Zalecane jest przedstawienie tzw. ridera technicznego (rider techniczny – jest przeznaczony dla organizatora imprezy i zawiera spis wszystkich wymagań technicznych/ilość mikrofonów, odtwarzacz CD, gitara itp./, które są dla wykonawcy warunkiem występu).
 2. Organizator etapu regionalnego przesyła do organizatora etapu diecezjalnego:
 • protokół (odpowiednio załącznik nr  2a, 2b lub 2c),
 • listę laureatów z podaniem repertuaru (załącznik nr 3),
 • wykaz nauczycieli przygotowujących dzieci/młodzież do konkursu (załącznik nr 4),
 • ilość uczestników etapu szkolnego (wg. załącznika. nr 1),
  w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia konkursu.

w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia konkursu.

 1. Spośród laureatów etapu diecezjalnego w kategorii >Pieśń< Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przyznaje „Nagrodę Specjalną”. Nagroda ta uprawnia do reprezentowania Diecezji Radomskiej w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie”. Koncert odbędzie się 12 listopada 2022r. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie.  Organizatorem koncertu jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

 

Wykaz załączników do pobrania:

Regulamin XVII Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

Informacja dla rejonu Radomskiego

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2a, b, c

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Osoba do kontaktu:
Teresa Połeć
tel.: 609 198 959

Helena Żółtkiewicz

tel.: 663 245 548

 

 

Copyright © 2018