Nasze plany:

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

kwiecień/maj – XVIII Diecezjalny Finał KPiPP

2 maja – XXV rocznica Akcji Katolickiej Polsce, główne uroczystości w Warszawie

3 maja – Matki Bożej Królowej Polski – główne uroczystości w Częstochowie

Maj – XXV lecie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II

18-19 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

7 – 10 lipca – X Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

21 sierpnia – Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały

11 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, Poznań

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki

17/24 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

10 października – XXII Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

3-5 listopada – rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych

11 listopada – Święto Niepodległości Polski

13 listopada – Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, Warszawa

20 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

21 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Masz talent? Zgłoś udział w Konkursie Pieśni Poezji Patriotycznej!

20 stycznia 2020

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II do młodzieży zgromadzonej na Jasnej Górze 18 czerwca 1983 roku. Te słowa, często przypominane przy różnych okazjach,  z pewnością zapadły mocno w pamięć i w serce młodzieży biorącej udział w Konkursie, ponieważ poziom wykonania prezentowanych utworów, zaangażowanie uczuciowe, starannie dobrane stroje, a przy tym swoboda poruszania się na scenie, odwaga  i szczera radość wypisana na twarzach dają wspaniałe efekty na miarę marzeń i na miarę hasła Konkursu: „Kocham Moją Ojczyznę”.

W tym roku przypada 100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II, tym bardziej mamy nadzieję że uczestnicy konkursu pięknie wyśpiewają miłość swojej Ojczyźnie.

Pod hasłem „Kocham moja ojczyznę” rozpoczyna się XVII edycja diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej. Organizatorem jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej oraz Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej serdecznie zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół wszystkich szczebli do wzięcia udziału w tym wielkim patriotycznym wydarzeniu.
Celem konkursu jest promowanie wśród młodego pokolenia Polaków idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz miłości do Ojczyzny. Konkurs daje również możliwość rozwijania i prezentowania przez uczestników swoich talentów wokalnych i recytatorskich.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych oraz grup parafialnych.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Pasterza diecezji radomskiej Ks. Biskupa Henryka Tomasika oraz Prezydenta Miasta Radomia, Pana Radosława Witkowskiego.

Poniżej publikujemy regulamin tegorocznego konkursu:

XVII DIECEZJALNY KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ
„Kocham moją Ojczyznę”
REGULAMIN – 2020

1. Organizatorem Konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej oraz  Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
2. Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni wieków.

3. Konkurs ma zasięg diecezjalny i jest przeznaczony dla:
dzieci w wieku przedszkolnym,
uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
wychowankowie placówek oświatowo-wychowawczych oraz grupy parafialne.

4. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
I. Poezja.
II. Pieśń, w tej kategorii mogą brać udział:
soliści,
zespoły (od 2 do 10 osób).
Tematy konkursowe uczestnik może wykonywać w wybranej kategorii: pieśń albo poezja. Łączenie kategorii jest wykluczone. Uczestnik występujący w kategorii „pieśń – soliści” nie może wystąpić podczas tego samego konkursu w kategorii „pieśń – zespoły”.

5. W każdej kategorii są 4 grupy wiekowe:
Przedszkola,
szkoły podstawowe – klasy I – IV,
szkoły podstawowe – klasy V – VIII,
szkoły ponadpodstawowe.

6. Konkurs odbywa się w trzech etapach:
szkolnym,
regionalnym
diecezjalnym.
W etapie regionalnym biorą udział zwycięzcy etapu szkolnego (I, II i III miejsce).
W etapie diecezjalnym (w finale) biorą udział zwycięzcy etapu regionalnego. Liczba uczestników, kwalifikujących się do finału, zależy od liczby uczestników występujących w etapie regionalnym. I tak:
do 100 uczestników – tylko I miejsca (maksymalnie 12 uczestników),
do 150 uczestników – miejsca I + dwa miejsca II (maksymalnie 14 uczestników),
do 200 uczestników – miejsca I + cztery miejsca II (maksymalnie 16 uczestników),
powyżej 200 uczestników – miejsca I + sześć miejsc II (maksymalnie 18 uczestników).
Przyznawanie miejsc ex aequo dla zwycięzców, którzy wezmą udział w finale (I i II miejsca) jest niedozwolone. Przez „uczestnik” należy rozumieć: recytatora, solistę, zespół. Zgodnie z powyższym:
a) 1 recytator – 1 uczestnik,
b) 1 solista – 1 uczestnik,
c) 1 zespół (od 2 do 10 osób) – 1 uczestnik.

7. Szkolne komisje konkursowe powołuje dyrektor placówki. Regionalne i diecezjalne komisje konkursowe powołuje organizator odpowiedniego szczebla.
Decyzje komisji konkursowych są ostateczne.

8. Tematy konkursowe:
I. obowiązkowe (dla pieśni i poezji):
a) dla przedszkoli: „Mazurek Dąbrowskiego”,
b) dla pozostałych grup wiekowych: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Hymn Pierwszej Brygady”, „Warszawianka”, „Rota”, „Boże coś Polskę”.
II. dowolne: pieśni (wiersze) rycerstwa polskiego, powstańcze, żołnierskie i partyzanckie (np.: Bogurodzica; Marsz, marsz Polonia; Czerwone Maki; Marsz Sybiraków; Armia Krajowa…..) Pieśni mogą być wykonywane z akompaniamentem lub a capella. Playback jest niedopuszczalny. W kategorii poezja uczestnik recytuje utwór bez podkładu muzycznego.

9. Uczestnicy Konkursu wykonują jeden z tematów obowiązkowych wybrany przez komisję konkursową oraz jeden wybrany przez siebie temat dowolny. Diecezjalne Komisje Konkursowe mogą pozwolić uczestnikowi Konkursu na wybór wykonywanych tematów.

10. Konkurs odbędzie się w następujących terminach:
etap szkolny: do 01 marca 2020 roku, / region radomski do 15 lutego 2020 roku/,
etap regionalny: do 13 marca 2020 roku, / region radomski 6 marca 2020 /
– etap diecezjalny: odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy, ul Stawowa 27. Szkolne komisje konkursowe zgłaszają swoich laureatów do organizatora Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 marca 2019 roku na adres organizatora regionalnego /region radomski do 20 lutego/. Protokół szkolnych komisji konkursowych winien zawierać dane wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).

11. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie. Zalecane jest przedstawienie tzw. ridera technicznego (rider techniczny – jest przeznaczony dla organizatora imprezy i zawiera spis wszystkich wymagań technicznych/ilość mikrofonów, odtwarzacz CD, gitara itp./, które są dla wykonawcy warunkiem występu).

12. Organizator etapu regionalnego przesyła do organizatora etapu diecezjalnego:
protokół (odpowiednio załącznik nr 2a, 2b lub 2c),
listę laureatów z podaniem repertuaru (załącznik nr 3),
wykaz nauczycieli przygotowujących dzieci/młodzież do konkursu (załącznik nr 4),
ilość uczestników etapu szkolnego (wg. załącznika. nr 1),
w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia konkursu.

13. Spośród laureatów etapu diecezjalnego w kategorii >Pieśń< Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przyznaje „Nagrodę Specjalną”. Nagroda ta uprawnia do reprezentowania Diecezji Radomskiej w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie”. Koncert odbędzie się 7 listopada 2020 w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie.
Organizatorem koncertu jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

14. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

 

Wykaz załączników do pobrania:

Regulamin XVII Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

Informacja dla rejonu Radomskiego

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2a, b, c

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Copyright © 2018