Nasze plany:

 

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

Nasi partnerzy:

 

 

„Niech Boże dziecię błogosławi każdy dobry zamiar, obdarzy zdrowiem i wszelkimi łaskami”

23 grudnia 2020

Tak po ludzku, może będą to najtrudniejsze i najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia od wielu lat. Pandemia i jej bolesne skutki, Herodowe marsze na ulicach, ataki na niespotykaną dotąd w Polsce skalę na Kościół i największe świętości, gorszące doświadczenia wewnątrz Kościoła – to wszystko może rodzić w nas ból, niepokój, odbierać radość.

Ale właśnie w takim świecie, także tu i teraz, Aniołowie zwiastują radość, że narodził się nam Zbawiciel, Mesjasz Pan! On, choć przychodzi jako małe i bezbronne Dziecię, jest większy niż potęgi wszystkich dawnych i obecnych Herodów, jest większy od wszystkich naszych smutków i niepokojów. Życzymy więc, by radość Bożego Narodzenia rozproszyła w Waszych sercach wszelkie ciemności i by adwentowa tęsknota spełniła się szczęściem doświadczenia bliskości i mocy Boga. Niech Boże dziecię błogosławi każdy dobry zamiar, obdarzy zdrowiem i wszelkimi łaskami. Maryja i Święty Józef, którzy uratowali nowe Życie przed atakiem Heroda, niech strzegą pokoju, szczęścia i prawdziwej Bożej radości w Waszych rodzinach, oddziałach Akcji Katolickiej i Waszych parafialnych wspólnotach.

Niech Bóg, który w Jezusie Chrystusie wszedł w nasz ludzki świat, da nam także siłę, byśmy spełnili posłannictwo Akcji Katolickiej, będąc odważnymi świadkami Chrystusowej Ewangelii, bezkompromisowo stojącymi na straży cywilizacji życia i świętości rodziny oraz wierności chrześcijańskiemu dziedzictwu naszej Ojczyzny, jak wielokrotnie wzywał ras do tego nasz Patron, św. Jan Paweł II.

Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, błogosław Akcję Katolicką, nasze parafie, nasze rodziny i każdego z nas!

Z zapewnieniem o pamięci w modlitwie
Diecezjalni Asystenci Kościelni Akcji Katolickiej

 

Copyright © 2018