Nasze działania:

 

  • 11 listopada – zorganizowanie wieczornicy z udziałem dzieci i młodzieży konkursu POAK przy parafii NSJ w Radomiu (Glinice)

 

  • 11 listopada – koncert Macieja Miecznikowskiego (parafia św. brata Alberta)

 

  • 24 listopada – Dzień Skupienia w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla (Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Młyńska 23/25 w Radomiu, godz. 14.00)

 

>>więcej

Nasi partnerzy:

 

 

Niech Tajemnice Zbawienia na nowo rozpalą w naszych sercach miłość i gorliwość!

30 marca 2018
Życzenia WIelkanocne Księży Asystentów

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. (Mt 28, 9-10)

Niech głębokie Tajemnice Zbawienia, które rozważamy w tym czasie, na nowo rozpalą w naszych sercach miłość i gorliwość, potrzebną do wypełniania naszego powołania.
Życzymy, aby w tegorocznym przeżywaniu Paschy naszego Pana i w rozważaniu niezgłębionej prawdy Jego ZMARTWYCHWSTANIA doświadczyć na nowo Jego bezwarunkowej, nieskończonej MIŁOŚCI i rzeczywistej, osobowej obecności. Niech w tych dniach nasze serca zostaną oczyszczone w zdrojach MIŁOSIERDZIA, niech odnowi się nasza osobista więź z Chrystusem Zmartwychwstałym, obecnym w Kościele Świętym po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Niech RADOŚĆ Wielkanocnego Poranka i światło bijące z pustego grobu opromieniają te Święta i każdy zwykły dzień.
Z Pamięcią w modlitwie

Ks. Andrzej Jędrzejewski, Ks. Grzegorz WójcikDiecezjalni Asystenci Kościelni Akcji Katolickiej

Teresa PołećPrezes DIAK

Copyright © 2018