Najbliższe działania:
  • do 13 kwietnia – etap regionalny konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
  • 23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce, (29.04.2018 główne uroczystości w Gnieźnie)
  • 26 kwietnia – XV Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej w Radomiu
  • 3 maja – Częstochowa, Matki Bożej Królowej Polski
  • 8 – 9 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
  • 22-24 czerwca – Poznań. „Chrystus i my” Centralne obchody Jubileuszowe przybycie do Polski pierwszego biskupa Jordana
  • 23 czerwca – Spotkanie grup i stowarzyszeń, w tym Ogólnopolski Zjazd Akcji Katolickiej
  • 11 – 15 lipca – VII Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

>>więcej

Niech Tajemnice Zbawienia na nowo rozpalą w naszych sercach miłość i gorliwość!

30 marca 2018
Życzenia WIelkanocne Księży Asystentów

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. (Mt 28, 9-10)

Niech głębokie Tajemnice Zbawienia, które rozważamy w tym czasie, na nowo rozpalą w naszych sercach miłość i gorliwość, potrzebną do wypełniania naszego powołania.
Życzymy, aby w tegorocznym przeżywaniu Paschy naszego Pana i w rozważaniu niezgłębionej prawdy Jego ZMARTWYCHWSTANIA doświadczyć na nowo Jego bezwarunkowej, nieskończonej MIŁOŚCI i rzeczywistej, osobowej obecności. Niech w tych dniach nasze serca zostaną oczyszczone w zdrojach MIŁOSIERDZIA, niech odnowi się nasza osobista więź z Chrystusem Zmartwychwstałym, obecnym w Kościele Świętym po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Niech RADOŚĆ Wielkanocnego Poranka i światło bijące z pustego grobu opromieniają te Święta i każdy zwykły dzień.
Z Pamięcią w modlitwie

Ks. Andrzej Jędrzejewski, Ks. Grzegorz WójcikDiecezjalni Asystenci Kościelni Akcji Katolickiej

Teresa PołećPrezes DIAK

Copyright © 2018