Kalendarium DIAK 2024 rok

Inicjatywy diecezjalne i parafialne

27 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej

do 1 marca – etap szkolny Konkursu PiPP

9-10 marca – Rekolekcje Diecezjalne , Rada DIAK

do 18 marca  – etap regionalny Konkursu PiPP

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

26 kwiecień – XIX Diecezjalny Finał KPiPP

maj  –  Marsz dla Życia i Rodziny

14-15 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

10 – 13 lipca – XIII  Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

18 sierpnia – rocznica śmierci sługi Bożego Ks. R. Kotlarza – uroczystości w Pelagowie

31 sierpnia – XI Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. Ks. Z Domagały

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa

20 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

14 października – XXIV Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

9 listopada – Ogólnopolski Koncert  Pieśni Patriotycznej, Warszawa

11 listopada – Święto Niepodległości  Polski

23 listopada  – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata

24 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Każdego 28 dnia miesiąca Msza Święta w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz o kanonizację bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kościele św. Stefana w Radomiu

Każdego 8 dnia miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji im. świętego Jana Pawła II w Jedlni Kościelnej.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października pielgrzymka rowerowa do podradomskich parafii – Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca.

Nasi partnerzy:

 

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Królowej Polski – w stulecie odzyskania niepodległości

16 czerwca 2018

Ponad 120 osobowa grupa członków i sympatyków Akcji Katolickiej diecezji radomskiej na czele z Panią prezes Teresą Połeć 9 czerwca uczestniczyła w 23. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę pod hasłem: „Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Zgromadzonych pielgrzymów w liczbie około 3 tysięcy w Archikatedrze św. Rodziny w Częstochowie powitał wiceprezes KIAK, Kazimierz Kryla. Następnie w imieniu Biskupa Mirosława Milewskiego, Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej zebranych powitał, Ks. prof. Tadeusz Borutka. Po czym miał miejsce wykład formacyjny ks. prof. Prelegent w swoim przedłożeniu odniósł się do soborowej wizji powszechnego powołania do świętości i zachęcał członków Akcji by na nowo rozpalili w sobie pragnienie pójścia drogą świętości do Boga. Pomocą w tym celu powinno być zgłębianie treści zawartych w ostatniej adhortacji papieża Franciszka: Gaudete et exsultate”.

Następnie głos zabrała prezes KIAK, Urszula Furtak, która podziękowała członkom Akcji Katolickiej za pracę na każdym poziomie struktur od krajowych, przez diecezjalne instytuty a szczególnie za działalność w parafialnych oddziałach oraz skierowała swoje słowo podziękowania do Księży Asystentów, by byli dla nas tymi, którzy nasze pokolenie dobrze uformują do służby Bogu i Ojczyźnie.

Po zakończeniu uroczystości w archikatedrze, uczestnicy pielgrzymki uformowali szyk i w asyście orkiestry, wolontariuszy i policji, ruszyli w kierunku Jasnej Góry odmawiając tajemnice radosne różańca świętego, by uczestniczyć o godzinie 13:00 we Mszy świętej celebrowanej na Jasnogórskim Szczycie pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji zielonogórko-gorzowskiej, Stefana Regmunta:

„Wsłuchując się w nauczanie wielkich pasterzy Kościoła: kard. Augusta Hlonda, kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II, nieustannie formujemy swoje sumienia i hartujemy ducha – mówiła do zebranych przed szczytem przed rozpoczęciem Mszy świętej prezes Zarządu KIAK Urszula Furtak (…) Nie możemy tylko wspominać tych, którzy prowadzili duchowo naszych Ojców. Nasze ‘dziś’ też ma wielu oddanych kapłanów. W sposób szczególny, pragnę gorącym podziękowaniem i darem modlitwy otoczyć kapłanów podejmujących systematyczny trud prowadzenia formacji dla nas, skupionych w Akcji Katolickiej. Ten wysiłek daje zauważalne owoce”.

Główny celebrans bp. Stefan w swoim kazaniu mówił:

 

„Jeżeli mówimy o Akcji Katolickiej, to mamy na myśli wspólnotę ludzi świeckich, którzy otrzymali pewne struktury, pewną misję do spełnienia. Niewątpliwie tą misją jest pomoc w realizacji misji Kościoła, w jedności z hierarchią kościelną – z biskupami, z kapłanami. (…) Akcja Katolicka stała się również obecna na polskiej ziemi. Kard. August Hlond, który przewodził Kościołowi, był prymasem, podejmował razem biskupami ten wysiłek, aby pomóc ludziom świeckim zorganizować się, i podjąć te jakże trudne zadania. (…) Dzisiaj trzeba stawać na wielu areopagach, by bronić wartości chrześcijańskich, bronić wartości narodowych.

Następnie ks. bp Stefan Regmunt zaznaczył:

 

„Niewątpliwie jesteście potrzebni, by współtworzyć to wszystko, co jest związane z budową Kościoła i naszego państwa. Możemy powiedzieć, że tam, gdzie zakorzeniała się Akacja Katolicka w naszych diecezjach, tam dobra jest więcej. I dlatego trzeba podziękować Krajowemu Instytutowi AK, zarządowi, wszystkim, którzy koordynują Akcję w diecezjach, za ich trud, wysiłek”.

Przed rozesłaniem pielgrzymi złożyli Akt Zawierzenia Jasnogórskiej Matce, który odczytała Urszula Furtak, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Jasnogórska część Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej rozpoczęła się już w piątek wykładami i Apelem Jasnogórskim, który poprowadził ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej oraz nocnym czuwaniem w Kaplicy Matki Bożej. W tych piątkowych wydarzeniach uczestniczył przedstawiciel naszej diecezji, członek Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej – Jerzy Siwek.

W czasie pielgrzymki przypominana była rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także podpisanie przez papieża Franciszka 21 maja dekretu o heroiczności cnót Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda. To właśnie Sługa Boży kard. Hlond zwracał uwagę na konieczność odbudowy państwa polskiego w oparciu o katolicką wiarę i moralność, i w tym celu zainicjował Akcję Katolicką.

Na koniec naszego pielgrzymowania Teresa Połeć – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej podziękowania wszystkim tym, którzy podjęli trud i pokonali przeszkody, by stanąć przed obliczem Matki – Królowej Polski w 100 – rocznicę odzyskania niepodległości i modlić się o świętość: swoją, swoich bliskich, swoich parafii i całej Ojczyzny wraz z przybyłymi z całej Polski członkami Akcji Katolickiej. Księżą asystentom i prezesom:

POAK Drzewica,
POAK Gowarczów,
POAK Klwów
POAK Radom: Glinice, Idalin, Katedra, Prędocinek, Ustronie, Wośniki,
POAK Solec/nad Wisłą
POAK Szydłowiec

Te podziękowania złożyła na ręce duchownego opiekuna pielgrzymującego wraz z nami Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej, ks. Grzegorza Wójcika.

Dariusz Sajak – Zarząd DIAK

 

 

 

Copyright © 2018