Kalendarium DIAK 2024 rok

Inicjatywy diecezjalne i parafialne

27 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej

do 1 marca – etap szkolny Konkursu PiPP

9-10 marca – Rekolekcje Diecezjalne , Rada DIAK

do 18 marca  – etap regionalny Konkursu PiPP

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

26 kwiecień – XIX Diecezjalny Finał KPiPP

maj  –  Marsz dla Życia i Rodziny

14-15 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

10 – 13 lipca – XIII  Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

18 sierpnia – rocznica śmierci sługi Bożego Ks. R. Kotlarza – uroczystości w Pelagowie

31 sierpnia – XI Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. Ks. Z Domagały

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa

20 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

14 października – XXIV Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

9 listopada – Ogólnopolski Koncert  Pieśni Patriotycznej, Warszawa

11 listopada – Święto Niepodległości  Polski

23 listopada  – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata

24 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Każdego 28 dnia miesiąca Msza Święta w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz o kanonizację bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kościele św. Stefana w Radomiu

Każdego 8 dnia miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji im. świętego Jana Pawła II w Jedlni Kościelnej.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października pielgrzymka rowerowa do podradomskich parafii – Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca.

Nasi partnerzy:

 

 

Ósmy raz rozwiniemy żagle! Trwają zapisy na Regaty im. Księdza Zdzisława Domagały

14 lipca 2021

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej wraz ze Stowarzyszeniem Środowisko Inicjatywa oraz Klub Żeglarski IKAR Jedlnia Letnisko z Klubem Żeglarskim PIONKI zapraszają na VIII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej imienia ks. dr. Zdzisława Domagały.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ordynariusz Diecezji Radomskiej Ks. bp Marek Solarczyk, Pan Waldemar Trelka Starosta Radomski, Pan Piotr Leśnowolski Wójt Gminy Jedlnia – Letnisko.
Odbędą się 21 sierpnia 2021 w Stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR na Zalewie w Jedlni Letnisku.

Załogi zgłaszamy za pomocą internetowego formularza PONIŻEJ – do 15 sierpnia 2021 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń):

FORMULARZ REJESTRACYJNY REGAT ŻEGLARSKICH

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin Regat Żeglarskich oraz zobowiązuję się go przestrzegać. Jestem osobą pełnoletnią. Wiem, że administratorem moich Danych Osobowych jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu.

REGULAMIN VIII REGAT ŻEGLARSKICH DIECEZJI RADOMSKIEJ W KLASIE OMEGA
im. ks. dr Zdzisława Domagały

1. Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne na Zalewie w Jedlni Letnisko przy stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR (ul. Nadrzeczna) w dniu 21 sierpnia 2021 r.(sobota)
GPS 51.438546; 21.318093

1.1 Ograniczenia
– Wyścigi regat mogą zostać odwołane w przypadku wiatru silniejszego niż 8 m/s (4 B), oraz w razie ulewnego deszczu.
– Regaty są imprezą apolityczną. Zabrania się w miejscu regat prowadzenia agitacji politycznej i manifestowania swoich sympatii politycznych.
– Zabrania się w miejscu regat używania materiałów pirotechnicznych i flag wielkoformatowych oraz spożywania napojów alkoholowych.

2. Organizator
Organizatorem regat jest:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Radomiu.
Koordynatorem: Juliusz Monkosa tel. 605-686-460, mail: jmonkosa@gmail.com

3. Warunki uczestnictwa
W regatach mogą uczestniczyć załogi:
• w których składzie znajduje się minimum trzech załogantów i sternik z uprawnieniami Żeglarza Jachtowego lub wyższymi;
• które dokonały wpisowego do regat w wysokości: 250 oraz kaucji zwrotnej (wpłacanej w formie gotówki podczas rejestracji załogi w sekretariacie w dniu regat) w wysokości 200 zł.
• dostarczyły zgłoszenie do zawodów (wg wzoru jak w załączniku)

4. Zgłoszenia
– zgłoszenia do regat należy dokonać w terminie do 15 sierpnia 2021 r. za pomocą internetowego formularza na stronie www.ak.radom.pl
– wpisowe wpłacać należy z dopiskiem „regaty” na konto: 32 1240 5703 1111 0010 8574 4155 – Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej ul. Młyńska 23/25 26-600 Radom lub osobiście do koordynatora regat.
– telefon kontaktowy do koordynatora regat: 605-686-460
– o uczestnictwie w regatach decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona)

5. Warunki uczestnictwa
– Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
– Załogi startują w regatach na sprzęcie przygotowanym przez organizatorów.
– Zabronione jest jakiekolwiek doposażanie jachtów, zmiana konfiguracji osprzętu, żagli, ingerencja w jacht itp. przez Zawodników (np. stosowania obciągacza bomu, uzupełnienie
listew w żaglach, pozostawianie części elementów na brzegu, używanie własnych żagli , itp.)
– Dopuszcza się używanie przez Zawodników własnych kamizelek asekuracyjnych oraz montaż wskaźników wiatru (icków).
– Przy rejestracji załogi w Sekretariacie Regat pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł. Kaucja jest płatna gotówką. Kaucja służy do zabezpieczenia ewentualnych kosztów usuwania uszkodzenia łodzi spowodowanego przez załogę. W przypadku braku takich uszkodzeń, kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu regat.

6. Sposób przeprowadzenia zawodów
– Regaty rozgrywane zostaną systemem przesiadkowym.
– W trakcie regat obowiązują Przepisy Regatowe Żeglarstwa (World Sailing/PZŻ) edycji 2017- 2020  oraz Instrukcja Żeglugi.
– Regaty przeprowadzone będą zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie
przed zawodami.
– Losowanie jachtów odbędzie się na odprawie sterników.
– Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i będzie uzależniona od ilości uczestników i warunków atmosferycznych.
– Zakłada się żeglowanie fair play i nie przewiduje się składania protestów.

7. Warunki bezpieczeństwa
– Każdy jacht zostanie wyposażony w środki ratunkowe w ilości odpowiadającej liczbie załogi.
– Podczas trwania regat każda załoga znajdująca się na wodzie zobowiązana jest do bezwzględnego założenia środków ratunkowych.
– Regaty zostaną zabezpieczone przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej.
– Organizator regat nie ponosi odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu poniesione lub wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania regat.
– Uczestnicy regat zobowiązani są, na odpowiedni sygnał określony w instrukcji żeglugi, do bezwzględnego przerwania regat i natychmiastowego powrotu najkrótszą trasą do portu.

8. Klasyfikacja
• Sposób punktacji podany zostanie w instrukcji żeglugi i omówiony na odprawie sterników przed zawodami
• W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej załóg jednakowej liczby punktów, o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych wyścigach, następnie drugich, trzecich , itd.

9. Program zawodów
8.00 – 9.30 Zgłoszenia załóg do regat
10:00 – Odprawa sterników
11:00 Start pierwszego wyścigu
ok. 16:00 Zakończenie wyścigów

10.Nagrody
– Przewiduje się wyróżnienie pierwszych trzech załóg pucharem i dyplomami
– Przewiduje się nagrody – niespodzianki.

11. Prawa do wizerunku
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. Informacje dodatkowe
– Prosimy o wspólną odpowiedzialność w organizacji regat i zapraszamy wszystkich do szerszej współpracy.
– Organizator zapewnia uczestnikom regat ciepły posiłek i wodę do picia.
– Organizator zapewnia ubezpieczenie dla załóg na czas trwania regat.
– Organizator zachęca członków załóg do wyróżnienia się na tle innych poprzez umieszczenie flagi lub emblematu ze swoją nazwą załogi bądź ujednolicony strój.

Copyright © 2018