Nasze plany:

4 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe w Jedlni Kościelnej
do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
22 lutego – bal charytatywny w Jedlni Kościelnej
do 13 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
13-15 marca – rekolekcje dla liderów AK w Częstochowie
21-22 marca – diecezjalne rekolekcje AK. Rada DIAK (Emaus Turno)
kwiecień/maj – Tydzień Społeczny
7 czerwca – Udział AK w beatyfikacji Sł. Bożego Stefana Wyszyńskiego
24 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
20 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
8-12 lipca – IX Rowerowa Pielgrzymka AK, Radom –Jasna Góra
29 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały
14 września – zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki
18 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu
11 października – XX Dzień Papieski
22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona AK w Polsce
11 listopada – 102. rocznica odzyskania niepodległości
21 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata: Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK
22 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)
24 listopada – Jubileusz 25-lecia powstania AK Diecezji Radomskiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Po odpust zupełny tylko do Parafii św. Rozalii! Taka możliwość jest przez cały rok

11 lutego 2020
fot. W. Domagała
fot. W. Domagała

W Parafii św. Rozalii w Dąbrówce można uzyskać odpust zupełny. Poniżej szczegóły, podane przez Stolicę Apostolską:

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Mariana Tomasika, Pasterza Diecezji Radomskiej razem z Proboszczem Parafii Świętej Rozalii w Dąbrówce, w tejże diecezji, w roku 100 lecia parafii i 45 lecia kościoła parafialnego łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością od dnia 20 stycznia 2020 r. aż do dnia 20 stycznia 2021 r. jeśli nawiedzą w formie pielgrzymki kościół parafialny Świętej Rozalii i tam uczestniczyć będą w jubileuszowych uroczystościach lub przynajmniej przez jakiś odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zawierającym Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary i wezwania do Najświętszej Maryi Panny i świętej Rozalii. Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.
Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi uroczystościami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując.
Aby zaś dostęp do Boskiego przebaczenia, uzyskiwanego za pośrednictwem władzy Kościoła, stawał się łatwiejszy stosownie do pasterskiej miłości, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi o to, aby Proboszcz i kapłani posiadający władzę spowiadania ochoczo i wspaniałomyślnie ofiarowali się sprawowaniu sakramentu pokuty w jubileuszowej świątyni.
Niniejszy dekret będzie obowiązywał przez cały czas jubileuszu parafii. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dan w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 16 stycznia 2020 roku:
Mauro kardynał Piacenza
Penitencjarz Większy
ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regens

Copyright © 2018