Kalendarium DIAK 2024 rok

Inicjatywy diecezjalne i parafialne

27 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej

do 1 marca – etap szkolny Konkursu PiPP

9-10 marca – Rekolekcje Diecezjalne , Rada DIAK

do 18 marca  – etap regionalny Konkursu PiPP

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

26 kwiecień – XIX Diecezjalny Finał KPiPP

maj  –  Marsz dla Życia i Rodziny

14-15 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

10 – 13 lipca – XIII  Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

18 sierpnia – rocznica śmierci sługi Bożego Ks. R. Kotlarza – uroczystości w Pelagowie

31 sierpnia – XI Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. Ks. Z Domagały

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa

20 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

14 października – XXIV Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

9 listopada – Ogólnopolski Koncert  Pieśni Patriotycznej, Warszawa

11 listopada – Święto Niepodległości  Polski

23 listopada  – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata

24 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Każdego 28 dnia miesiąca Msza Święta w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz o kanonizację bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kościele św. Stefana w Radomiu

Każdego 8 dnia miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji im. świętego Jana Pawła II w Jedlni Kościelnej.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października pielgrzymka rowerowa do podradomskich parafii – Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca.

Nasi partnerzy:

 

 

Pojedź, jeśli chcesz! Zapisy na Rowerową Pielgrzymkę na Jasną Górę

23 kwietnia 2024

Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej
Radom – Jasna Góra (10-13 lipca 2024)

Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej zaprasza do Częstochowy na ogólnopolskie spotkanie pielgrzymów rowerowych z całej Polski.
Po raz kolejny na Jasną Górę można rowerowo pielgrzymować z radomską Akcją Katolicką. Grupa organizowana pod patronatem stowarzyszenia wyruszy na pielgrzymi szlak 10 lipca po Mszy św. o godz. 8.00 w par. Opatrzności Bożej ul. Skrajna w Radomiu, której przewodniczył będzie ks. Bp. Marek Solarczyk. Po trzech dniach w Częstochowie dołączamy do kilkudziesięciu grup rowerowych z całego kraju, które przyjeżdżają na Jasną Górę w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej (OPR). Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę odbywa się co roku w drugą sobotę lipca.
Punktem kulminacyjnym OPR są uroczystości rozpoczynające się spotkaniem wszystkich pielgrzymów rowerowych w archikatedrze częstochowskiej. Dalszy ciąg uroczystości ma miejsce pod szczytami jasnogórskimi, gdzie po zorganizowanym przejeździe pątników na błonia jasnogórskie ma miejsce uroczysta Msza św. koncelebrowana. Eucharystia poprzedzona jest m.in. prezentacją grup, które uczestniczą w pielgrzymce. Po Mszy św. dla chętnych grup, zorganizowane jest nawiedzenie Cudownego Obrazu w kaplicy i zakończenie pielgrzymki.
Co trzeba zrobić, aby pojechać?
– zapoznać się z regulaminem pielgrzymki,
– dokonać zgłoszenia uczestnictwa (wyłącznie drogą elektroniczną – formularz (Elektroniczna Karta Uczestnictwa) – poniżej:

ELEKTRONICZNA KARTA UCZESTNICTWA (możliwość uczestnictwa potwierdzona zostanie e-mailem)

Koszulka (wybierz swój rozmiar według szkicu poniżej):
 
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
 

Rozmiar Szerokość - a Wysokość - b
XS  46  65
S 48 69
M 51 71
L 54 72
XL 57 73
XXL 60 74
XXXL 63 75

Opcja powrotu (wybierz jedną):

ROWER
BUS (brak wolnych miejsc, prosimy wybrać inną opcję)
INNE


medyczną
muzyczną
techniczną
porządkową

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin Rowerowej Pielgrzymki oraz zobowiązuję się go przestrzegać. Tak, jestem osobą pełnoletnią. Wiem, że administratorem moich Danych Osobowych jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu.

Nie jestem osobą pełnoletnią, w związku z tym, podczas spotkania organizacyjnego dostarczę pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w pielgrzymce rowerowej.
 

 

Po przesłaniu zgłoszenia – oczekuj na potwierdzenie swoich danych drogą mailową (do 24 godzin). Jeśli się opóźnia, prześlij zgłoszenie ponownie, z wyjaśnieniem w odpowiednim polu formularza.

 

REGULAMIN Rowerowej Pielgrzymki Akcji Katolickiej z Radomia na Jasną Górę
10-13 lipca 2024

WSTĘP
Organizatorem pielgrzymki jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym. To „Rekolekcje w Drodze” oparte na: codziennej, wspólnotowej modlitwie; porannej i wieczornej, konferencjach, różańcu, koronce, śpiewie Apelu Jasnogórskiego. Sercem i centrum każdego dnia jest wspólna Eucharystia. Pielgrzymkę tworzy wspólnota osób, którą łączy wspólna droga, trud i modlitwa oraz sympatia do “dwóch kółek”. Zawiązuje się ona od chwili zgłoszenia się jej pierwszego uczestnika i trwa tak długo, jak długo czujemy się z nią związani. W tym duchu jesteśmy braćmi, stąd zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro” lub po imieniu. Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z innymi pielgrzymami i z napotkanymi ludźmi. To my, pielgrzymi swoją postawą tworzymy klimat tej wspólnoty. Każdy z pielgrzymów ma obowiązek dawać dobre świadectwo swego uczestnictwa.

CELEM pielgrzymki jest:
– zbliżenie ludzi przez Maryję do Boga przez wspólnotowe podążanie pielgrzymim szlakiem.
– ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy, wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi
– formowanie postawy chrześcijańskiej
– tworzenie wspólnoty między ludźmi
– poznawanie ciekawych i pięknych zakątków Polski.
– doskonalenie bezpiecznej jazdy na rowerze
Towarzyszy nam duch umartwienia i pokuty. Przez to powstrzymujemy się od palenia papierosów, spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych, itp. Bądźmy wolni od spraw i przywiązań codzienności, przez wyciszenie i refleksję dajmy sobie ten czas. Do Matki Narodu, Królowej Polski jedziemy zjednoczeni modlitwą, z chęcią wewnętrznej przemiany, odnowieni poprzez Sakrament Pokuty i Eucharystii, umartwienie i trud pielgrzymi. Modlimy się w intencjach osobistych i nam powierzonych. U stóp Jasnogórskiej Pani składamy swój wysiłek, nasze sprawy osobiste, rodzinne, sprawy Ojczyzny i losy całego Świata.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter
i regulamin. Osoby niepełnoletnie tylko i wyłącznie posiadające kartę rowerową, pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, którzy podpisują odpowiednie oświadczenie. Każda z osób biorąca udział w Pielgrzymce musi bezwarunkowo znać przepisy o Ruchu Drogowym. Obowiązkowo posiadać kask /jazda w kasku – bezwzględny wymóg ubezpieczyciela/, bidon na wodę, sprawny rower i żółtą kamizelkę ostrzegawczą, dokonać zgłoszenia, wnieść (odpowiednią w zależności do sposobu powrotu) opłatę pielgrzymkową. Fizycznie być przygotowanym pokonać dziennie na rowerze ok. 80 km.
Pamiątkową koszulkę poliestrową i żółtą kamizelkę ostrzegawczą zapewnia organizator.

2. SPOSÓB PIELGRZYMOWANIA
• W czasie jazdy każdy z uczestników ma obowiązek jazdy w kasku i mieć założoną kamizelkę ostrzegawczą!!! Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
• Uczestnicy będą się poruszać w grupach maksymalnie 15 – osobowych, pod kierownictwem przewodników (prowadzącego i zamykającego grupę), których wyznacza organizator. Dla sprawnego i bezpiecznego przejazdu obowiązuje nas wszystkich zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób. O miejscu i czasie trwania odpoczynku decyduje Przewodnik pielgrzymki.
• Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy bez powiadomienia o tym jej prowadzącego, niedopuszczalna jest jazda pomiędzy grupami. Przejazd odbywać się będzie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i wskazań służby porządkowej.
• Każda z osób biorąca udział w Pielgrzymce jest uczestnikiem ruchu i zobowiązana jest do przestrzegania przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym. Każdego z uczestników obowiązuje indywidualna odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas pielgrzymki i ewentualne wykroczenia drogowe.
• Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie i porządku. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien wynosić ok. 2 metrów. Odległość pomiędzy grupami powinna być większa niż 200 metrów.
• W razie awarii roweru należy powiadomić prowadzącego lub zamykającego grupę o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do najbliższego postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie prowadzącego. Jeżeli nie można usunąć awarii doraźnymi środkami to należy zaczekać na zamykający całość samochód techniczny, który zabierze osobę i uszkodzony rower.
• W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, (karambolu), itp. cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu, nie narażać na kolizję z innymi użytkownikami drogi i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Pozostałe grupy jadą dalej realizując plan dnia.
• W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić prowadzącego lub zamykającego grupę.
• Zabrania się jazdy “bez trzymanki” tj. bez obu rąk na kierownicy. Nie korzystamy też podczas jazdy z telefonów komórkowych, słuchawek, odtwarzaczy mp3 itp.
• Na trasę każdy uczestnik zabiera obowiązkowo: zapasową dętkę, podstawowe klucze, bidon, kubek, sztućce, pelerynę przeciwdeszczową, bandaż /2szt/, opatrunek samoprzylepny, wodę utlenioną, niezbędne dokumenty (dowód osobisty, legitymację szkolną, kartę rowerową), różaniec oraz tzw. „wilgotne chusteczki” (pozwalają umyć dłonie w przypadku braku wody na postoju). Pielgrzymujący mogą liczyć na wsparcie techniczne w zakresie prostych napraw roweru (np. wymiana czy klejenie dętek, regulacja hamulców i przerzutek). Podstawowy serwis zapewnia organizator. Za użyte do naprawy części i akcesoria płaci właściciel roweru.
• Zakończenie pielgrzymki następuje 13 lipca po uroczystej Mszy św. odprawianej przed Szczytem Jasnogórskim pod przewodnictwem Biskupa Radomskiego Marka Solarczyka dla wszystkich pielgrzymów XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę.

3. ZALECENIA ORGANIZATORA
Każdy uczestnik powinien posiadać dopasowany kask i sprawny rower z min.7 przerzutkami. Trasa liczy ponad 200 km, dlatego bezwzględnie należy dobrze przygotować siebie i rower do tak dalekiej drogi. Jeżeli ktoś nie potrafi samodzielnie przygotować roweru powinien to zrobić w specjalistycznym punkcie serwisowym.

Bagaż każdego uczestnika powinien zawierać: śpiwór, przybory toaletowe, ciepłą odzież, odzież na zmianę oraz potrzebne rzeczy według własnego uznania.
W przypadku rodzinnego pielgrzymowania pamiętajmy spakować osobno siostry i osobno braci, noclegi mogą być w różnych miejscach obiektu. Bagaż oddawany jest do transportującego go pojazdu. Dostęp do bagażu jest możliwy tylko na postojach noclegowych. Każdy bagaż powinien być podpisany. Mężczyźni /Bracia proszeni są o zabranie materaca/karimaty.

Strój. W czasie drogi nosimy stroje odpowiednie do stanu i charakteru pielgrzymki (nie nosimy szortów, koszulek odkrywających ramiona). Strój uczestnika powinien zapewniać swobodę ruchu i wygodną jazdę, a także być dostosowanym do warunków atmosferycznych (np. okrycie przeciwdeszczowe, ciepła odzież, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV).
Zalecane są: koszulki zakrywające ramiona, spodenki, najlepiej do kolan, dres, obuwie sportowe o grubej podeszwie i rękawiczki do jazdy na rowerze. Pamiątkową koszulkę i żółtą kamizelkę ostrzegawczą zapewnia organizator.

W ramach przygotowania do pielgrzymki tradycyjnie w pierwszą sobotę lipca (6.07.2024) pojedziemy do sanktuarium Pani Ziemi Radomskiej Matki Boskiej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Podczas Eucharystii zawierzymy uczestników i organizatorów tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę zdążających do Częstochowy z całej diecezji radomskiej. Będziemy się modlić się o nasze bezpieczne i bogate w owoce duchowe pielgrzymowanie do Jej Tronu na Jasnej Górze.
Będzie to też okazja, aby sprawdzić stan techniczny roweru: skuteczne działanie hamulców, przerzutek (czy pracują płynnie), czy nie pojawiają się luzy na łożyskach (kół, osi korb pedałów, kierownicy, itp.).

Odwiedzić, polubić i udostępnić fanpage naszej pielgrzymki: facebook.com/Rowerowa-Pielgrzymka-Akcji-Katolickiej-Radom-Jasna-Góra

4. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I INFORMACJE:
– przesyłamy swoje zgłoszenie /wyłącznie!/ drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej wypełniając ELEKTRONICZNĄ KARTĘ UCZESTNICTWA (EKU) i realizując wpłatę na konto:
32 1240 5703 1111 0010 8574 4155
Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej,
Młyńska 23/25, 26-600 Radom
w tytule wpłaty wpisując: PIELGRZYMKA ROWEROWA + imię i nazwisko uczestnika.

Brak wpłaty skutkuje nieumieszczeniem na liście pielgrzymów.

Po przesłaniu EKU oczekuj na potwierdzenie, drogą mailową /do 24h/. Jeśli się opóźnia, prześlij jeszcze raz lub sprawdź skrzynkę w zakładce SPAM.
Z przyczyn organizacyjnych liczba pielgrzymów jest ograniczona, tradycyjnie decyduje kolejność zgłoszeń. Pielgrzymi niepełnoletni dostarczają również na spotkanie zgodę rodziców na uczestnictwo w pielgrzymce (wydrukowany, wypełniony i podpisany przez rodziców lub opiekunów formularz do pobrania na stronie www.ak.radom.pl w zakładce pielgrzymka rowerowa).
Spotkanie organizacyjne dla osób zapisanych odbędzie się 1 lipca 2024 r. o godz. 18.30 w Domu Parafialnym par. Opatrzności Bożej w Radomiu ul. Skrajna.

5. KLAUZLA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wypełniając i wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) zgodnie z art.13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016).
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się i akceptuję regulamin Pielgrzymki Rowerowej Akcji Katolickiej na Jasną Górę oraz jako jej uczestnik zobowiązuję się go przestrzegać.

NOCLEGI
Noclegi w warunkach turystycznych bez pościeli, osobno bracia i osobno siostry, zabieramy ze sobą śpiwór, mężczyźni/bracia materac lub karimatę i poduszeczkę.
Nocleg 1: Opoczno – SP nr 2 ul. Inowłodzka 3
Nocleg 2: Przedbórz – Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. ul. Mostowa 37B
Nocleg 3: Częstochowa, – Dom Pielgrzymkowo – Rekolekcyjny ul. Bpa T. Kubiny 27a

KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata za uczestnictwo w pielgrzymce wynosi 390 złotych. Kwota obejmuje: transport bagażu, trzy noclegi, trzy kolacje, trzy śniadania, trzy obiady, przekąski na trasie, woda mineralna /bez ograniczeń/, ubezpieczenie NNW, pamiątkowa koszulka i kamizelka/. Ponadto z tych funduszy opłacane są materiały promocyjne, prezenty dla gospodarzy u których zatrzymujemy się na postoje, zakup sprzętu technicznego niezbędnego do przeprowadzenia pielgrzymki.

POWRÓT
Powrót z pielgrzymki jest we własnym zakresie. Istnieje jednak możliwość powrotu busem wraz z rowerem (tylko dla pierwszych 19 osób) Po wcześniejszej rezerwacji zaznaczając w EKU opcję powrotu – BUS i dodatkowej opłacie 110 zł.
Wyjazd z Częstochowy nastąpi 13 lipca 2024 r. ok. godz. 14.00.
Planowany powrót do Radomia ok. godz. 18.00.

UWAGA:
Istnieje również możliwość powrotu do Radomia na rowerze. Trasa 2-dniowa (69km + 108km) z noclegiem w Przedborzu (SSM, ul. Mostowa 37B). Po wcześniejszej rezerwacji zaznaczając w EKU opcję powrotu – ROWER i dokonując dodatkowej opłaty 60zł. Powrót tej grupy planowany jest na godz. ok. 18.00 w niedzielę 14 lipca 2024 r.

Copyright © 2018