Nasze plany:

5 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej (Jedlnia Kościelna)

2-3 lutego – Zebranie Rady KIAK (Warszawa)

do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

2 marca – bal charytatywny (w Jedlni Kościelnej)

do 15 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

16-17 marca – diecezjalne rekolekcje Akcji Katolickiej. Rada DIAK (Ośrodek Emaus w Turnie k. Białobrzegów)

22-24 marca – rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej w Częstochowie

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

26 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

28 kwietnia – główne uroczystości Św. Wojciecha (Gniezno)

3 maja – Częstochowa, Matki Bożej Królowej Polski

7 czerwca – Rada KIAK (Częstochowa)

8 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

10-14 lipca – VIII Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej (Radom – Jasna Góra)

31 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały

14 września – Pielgrzymka Biegowa do grobu bł. J. Popiełuszki (Warszawa)

21 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu

20 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

13 października – XIX Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

4 – 7 listopada – rekolekcje dla ks. Asystentów Diecezjalnych (Poznań)

9 listopada – IV Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej (Warszawa)

11 listopada – 101. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

15 -17 listopada – Rada KIAK (Warszawa)

23 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

24 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Nasi partnerzy:

 

 

Przez owoce Ducha Świętego do odnowy oblicza Akcji Katolickiej. Rekolekcje dla liderów w Częstochowie

30 marca 2019
fot. Waldemar Gołdziński
fot. Waldemar Gołdziński

W Częstochowie zakończyło się kolejne już trzecie rekolekcyjne spotkanie liderów Akcji Katolickiej, zorganizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Przedstawiciele Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej z Legnicy, Wrocławia, Częstochowy, Łodzi, Radomia, Sosnowca i Katowic przybyli do WSD Archidiecezji Częstochowskiej aby przeżyć święty czas łaski: czas szczególnego działania Pana i rozeznawania powołania.

Spotkanie rekolekcyjne, którego myślą przewodnią były słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej” poprowadził Ks. dr Jan Bartoszek, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

W konferencjach rozpoznawaliśmy owoce Ducha Świętego, które są efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym. Przez życie sakramentalne, jak wskazywał Rekolekcjonista, przez modlitwę, formację, pracę nad sobą można te owoce osiągnąć. To poprzez owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość i dobroć ale też przez wierność, łagodność i wstrzemięźliwość (opanowanie) możemy odnowić oblicze Akcji Katolickiej. Trwaliśmy w ciszy i skupieniu by wsłuchiwać się w Głos Boga.

Nasze rekolekcje zbiegły się z sympozjum „Dar bycia kobietą” zatytułowanym „Sukces o kobiecym obliczu”, organizowanym przez Akcje Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej w Wyższym Seminarium Duchownym. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył Ks. Bp Andrzej Przybylski. Homilię poświęcił powołaniu kobiet. – Dziś jest to niesłychanie ważne, żebyśmy nie zamknęli mądrych prawd o kobiecie tylko w przestrzeni kościoła. Bo ta troska o kobiecość toczy się w świecie społecznym, w naszych szkołach, na naszych ulicach. I potrzeba takiej Akcji Katolickiej, która będzie stawała w obronie tego zamysłu Boga wobec kobiety – podkreślił.

W programie rekolekcji był też szczególny punkt – Apel Jasnogórski przed wizerunkiem Królowej Polski. Przychodząc do Matki Syna Bożego i naszej Matki przynieśliśmy, polecając Jej w ciszy nasze sprawy osobiste i rodzinne ale również sprawy Akcji Katolickiej.

Nie zabrakło spotkania integracyjnego, o które zadbała Urszula Furtak, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, przybliżając nam jednocześnie bieżące sprawy Akcji Katolickiej.
Na zakończenie rekolekcji Prezes KIAK w imieniu wszystkich uczestników złożyła podziękowanie Księdzu Rekolekcjoniście, prosząc jednocześnie o modlitwę za wspólnotę Akcji Katolickiej. Pani Prezes życzyła wszystkim, aby owoce rekolekcji zbierać w pełne kosze i nieść innym, aby budować nowe oblicze Akcji Katolickiej.

Dziękujemy za ten święty czas Rekolekcji najpierw Panu Bogu, następnie Księdzu Rekolekcjoniście który czuwał, aby był to święty czas zasłuchania, czas który na pewno przyniesie pełne kosze owoców. Dziękujemy Pani Prezes za obecność i troskę o nas i nasze Stowarzyszenie.

Króluj nam Chryste!

Teresa Połeć – Prezes DIAK Diecezji Radomskiej

Copyright © 2018