Nasze plany:

4 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe w Jedlni Kościelnej
do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
22 lutego – bal charytatywny w Jedlni Kościelnej
do 13 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
13-15 marca – rekolekcje dla liderów AK w Częstochowie
21-22 marca – diecezjalne rekolekcje AK. Rada DIAK (Emaus Turno)
kwiecień/maj – Tydzień Społeczny
7 czerwca – Udział AK w beatyfikacji Sł. Bożego Stefana Wyszyńskiego
24 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
20 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
8-12 lipca – IX Rowerowa Pielgrzymka AK, Radom –Jasna Góra
29 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały
14 września – zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki
18 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu
11 października – XX Dzień Papieski
22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona AK w Polsce
11 listopada – 102. rocznica odzyskania niepodległości
21 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata: Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK
22 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)
24 listopada – Jubileusz 25-lecia powstania AK Diecezji Radomskiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Przez owoce Ducha Świętego do odnowy oblicza Akcji Katolickiej. Rekolekcje dla liderów w Częstochowie

30 marca 2019
fot. Waldemar Gołdziński
fot. Waldemar Gołdziński

W Częstochowie zakończyło się kolejne już trzecie rekolekcyjne spotkanie liderów Akcji Katolickiej, zorganizowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Przedstawiciele Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej z Legnicy, Wrocławia, Częstochowy, Łodzi, Radomia, Sosnowca i Katowic przybyli do WSD Archidiecezji Częstochowskiej aby przeżyć święty czas łaski: czas szczególnego działania Pana i rozeznawania powołania.

Spotkanie rekolekcyjne, którego myślą przewodnią były słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej” poprowadził Ks. dr Jan Bartoszek, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

W konferencjach rozpoznawaliśmy owoce Ducha Świętego, które są efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym. Przez życie sakramentalne, jak wskazywał Rekolekcjonista, przez modlitwę, formację, pracę nad sobą można te owoce osiągnąć. To poprzez owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość i dobroć ale też przez wierność, łagodność i wstrzemięźliwość (opanowanie) możemy odnowić oblicze Akcji Katolickiej. Trwaliśmy w ciszy i skupieniu by wsłuchiwać się w Głos Boga.

Nasze rekolekcje zbiegły się z sympozjum „Dar bycia kobietą” zatytułowanym „Sukces o kobiecym obliczu”, organizowanym przez Akcje Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej w Wyższym Seminarium Duchownym. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył Ks. Bp Andrzej Przybylski. Homilię poświęcił powołaniu kobiet. – Dziś jest to niesłychanie ważne, żebyśmy nie zamknęli mądrych prawd o kobiecie tylko w przestrzeni kościoła. Bo ta troska o kobiecość toczy się w świecie społecznym, w naszych szkołach, na naszych ulicach. I potrzeba takiej Akcji Katolickiej, która będzie stawała w obronie tego zamysłu Boga wobec kobiety – podkreślił.

W programie rekolekcji był też szczególny punkt – Apel Jasnogórski przed wizerunkiem Królowej Polski. Przychodząc do Matki Syna Bożego i naszej Matki przynieśliśmy, polecając Jej w ciszy nasze sprawy osobiste i rodzinne ale również sprawy Akcji Katolickiej.

Nie zabrakło spotkania integracyjnego, o które zadbała Urszula Furtak, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, przybliżając nam jednocześnie bieżące sprawy Akcji Katolickiej.
Na zakończenie rekolekcji Prezes KIAK w imieniu wszystkich uczestników złożyła podziękowanie Księdzu Rekolekcjoniście, prosząc jednocześnie o modlitwę za wspólnotę Akcji Katolickiej. Pani Prezes życzyła wszystkim, aby owoce rekolekcji zbierać w pełne kosze i nieść innym, aby budować nowe oblicze Akcji Katolickiej.

Dziękujemy za ten święty czas Rekolekcji najpierw Panu Bogu, następnie Księdzu Rekolekcjoniście który czuwał, aby był to święty czas zasłuchania, czas który na pewno przyniesie pełne kosze owoców. Dziękujemy Pani Prezes za obecność i troskę o nas i nasze Stowarzyszenie.

Króluj nam Chryste!

Teresa Połeć – Prezes DIAK Diecezji Radomskiej

Copyright © 2018