Nasze plany:

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

kwiecień/maj – XVIII Diecezjalny Finał KPiPP

2 maja – XXV rocznica Akcji Katolickiej Polsce, główne uroczystości w Warszawie

3 maja – Matki Bożej Królowej Polski – główne uroczystości w Częstochowie

Maj – XXV lecie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II

18-19 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

7 – 10 lipca – X Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

28 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z Domagały

11 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, Poznań

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki

17/24 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

10 października – XXII Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

3-5 listopada – rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych

11 listopada – Święto Niepodległości Polski

13 listopada – Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, Warszawa

20 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

21 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Radom „ściślejszą ojczyzną” Jacka Malczewskiego i Wandy Malczewskiej

30 lipca 2018

Były owacje, podziękowania i autografy. Publiczność gorąco dziękowała artystom za koncert dedykowany wielkiej polskiej mistyczce Wandzie Malczewskiej i jej bratankowi wybitnemu malarzowi Jackowi Malczewskiemu.
Wydarzenie miało miejsce 29 lipca w kościele farnym w Radomiu, w ramach projektu artystycznego Roberta Grudnia “Zrozumieć Niepodległą”. Robert Grudzień autor projektu zaprezentował na telebimie obrazy Jacka Malczewskiego, ukazując tym samym patriotyczną twórczość artysty. Była m.in. poruszająca „Niedziela w kopalni” czy portret brygadiera Józefa Piłsudskiego.
Część tych dzieł powstała w Radomiu. – Zależało nam na tym w tym koncertem pokazać Jacka Malczewskiego jako radomienina. Artysta wieloktrotnie podkreślał, że Radom to jego ściślejsza Ojczyzna, a gdybyby nie pejzaże Mazowsza nie zostałby malarzem – podkreślał Robert Grudzień. – Po raz pierwszy promowaliśmy Malczewskiego właśnie jako radomianina. Wśród obrazów były też widoki Wielgiego koło Ciepielowa oraz znajdującego się tam dworu Karczewskich. To właśnie tam Jacek Malczewski jako chłopiec był uczniem Adolfa Dygasińskiego, znanego pedagoga i pisarza.
Innym majątkiem bliskim sercu artysty to dwór w Gardzienicach – jego krewnych bar. Heydlów. – Dla mnie Jaacek Malczewski to wyjątkowo bliska postać, bo obaj jesteśmy wychowani w kulcie Dionizego Czachowskiego. On – odbywał częste wyprawy do miejsca śmierci bohatera, moja rodzina od pokoleń pochodzi z tej samej parafii, gdzie się urodził.
Druga część koncertu dedykowana była ciotce artysty Wandzie Malczewskiej, znanej mistyczce, która m. in. miała widzenie bitwy warszawskiej 1920 roku i która wywarła znaczący wpływ na osobowość i wychowanie bratanka. Objawienia maryjne i Chrystusa miała od dzieciństwa i mimo że poświęciła swe życie Bogu i ludziom, nigdy nie została siostrą zakonną. Była wzorem osoby świeckiej, działającej społecznie (nauczała wiejskie dzieci, leczyła ubogich chorych) i wielkiej patriotki. Ona też przeznaczyła swój posag na kształcenie artystyczne Jacka Malczewskiego, modliła się za jego talent i prosiła go, by jego obrazy przepełnione były nadzieją na zmartwychwstanie Polski. Całość uzupełniała muzyka sakralna i polska.
Wystąpili: Piotr Sadowski – skrzypce, Aleksandra Sadowska – fortepian i Robert Grudzień – organy.
Wydarzenie artystyczne to część projektu Roberta Grudnia “Zrozumieć Niepodległą”, patronat honorowy sprawuje Instytut Pamięci Narodowej.
Podziękowania serdeczne dla gospodarza parafii fary radomskiej, ks. proboszcza Mirosława Nowaka.

Copyright © 2018