Nasze plany:

5 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej (Jedlnia Kościelna)

2-3 lutego – Zebranie Rady KIAK (Warszawa)

do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

2 marca – bal charytatywny (w Jedlni Kościelnej)

do 15 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

16-17 marca – diecezjalne rekolekcje Akcji Katolickiej. Rada DIAK (Ośrodek Emaus w Turnie k. Białobrzegów)

22-24 marca – rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej w Częstochowie

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

26 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

28 kwietnia – główne uroczystości Św. Wojciecha (Gniezno)

3 maja – Częstochowa, Matki Bożej Królowej Polski

7 czerwca – Rada KIAK (Częstochowa)

8 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

10-14 lipca – VIII Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej (Radom – Jasna Góra)

31 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały

14 września – Pielgrzymka Biegowa do grobu bł. J. Popiełuszki (Warszawa)

21 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu

20 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

13 października – XIX Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

4 – 7 listopada – rekolekcje dla ks. Asystentów Diecezjalnych (Poznań)

9 listopada – IV Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej (Warszawa)

11 listopada – 101. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

15 -17 listopada – Rada KIAK (Warszawa)

23 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

24 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Nasi partnerzy:

 

 

Radom „ściślejszą ojczyzną” Jacka Malczewskiego i Wandy Malczewskiej

30 lipca 2018

Były owacje, podziękowania i autografy. Publiczność gorąco dziękowała artystom za koncert dedykowany wielkiej polskiej mistyczce Wandzie Malczewskiej i jej bratankowi wybitnemu malarzowi Jackowi Malczewskiemu.
Wydarzenie miało miejsce 29 lipca w kościele farnym w Radomiu, w ramach projektu artystycznego Roberta Grudnia “Zrozumieć Niepodległą”. Robert Grudzień autor projektu zaprezentował na telebimie obrazy Jacka Malczewskiego, ukazując tym samym patriotyczną twórczość artysty. Była m.in. poruszająca „Niedziela w kopalni” czy portret brygadiera Józefa Piłsudskiego.
Część tych dzieł powstała w Radomiu. – Zależało nam na tym w tym koncertem pokazać Jacka Malczewskiego jako radomienina. Artysta wieloktrotnie podkreślał, że Radom to jego ściślejsza Ojczyzna, a gdybyby nie pejzaże Mazowsza nie zostałby malarzem – podkreślał Robert Grudzień. – Po raz pierwszy promowaliśmy Malczewskiego właśnie jako radomianina. Wśród obrazów były też widoki Wielgiego koło Ciepielowa oraz znajdującego się tam dworu Karczewskich. To właśnie tam Jacek Malczewski jako chłopiec był uczniem Adolfa Dygasińskiego, znanego pedagoga i pisarza.
Innym majątkiem bliskim sercu artysty to dwór w Gardzienicach – jego krewnych bar. Heydlów. – Dla mnie Jaacek Malczewski to wyjątkowo bliska postać, bo obaj jesteśmy wychowani w kulcie Dionizego Czachowskiego. On – odbywał częste wyprawy do miejsca śmierci bohatera, moja rodzina od pokoleń pochodzi z tej samej parafii, gdzie się urodził.
Druga część koncertu dedykowana była ciotce artysty Wandzie Malczewskiej, znanej mistyczce, która m. in. miała widzenie bitwy warszawskiej 1920 roku i która wywarła znaczący wpływ na osobowość i wychowanie bratanka. Objawienia maryjne i Chrystusa miała od dzieciństwa i mimo że poświęciła swe życie Bogu i ludziom, nigdy nie została siostrą zakonną. Była wzorem osoby świeckiej, działającej społecznie (nauczała wiejskie dzieci, leczyła ubogich chorych) i wielkiej patriotki. Ona też przeznaczyła swój posag na kształcenie artystyczne Jacka Malczewskiego, modliła się za jego talent i prosiła go, by jego obrazy przepełnione były nadzieją na zmartwychwstanie Polski. Całość uzupełniała muzyka sakralna i polska.
Wystąpili: Piotr Sadowski – skrzypce, Aleksandra Sadowska – fortepian i Robert Grudzień – organy.
Wydarzenie artystyczne to część projektu Roberta Grudnia “Zrozumieć Niepodległą”, patronat honorowy sprawuje Instytut Pamięci Narodowej.
Podziękowania serdeczne dla gospodarza parafii fary radomskiej, ks. proboszcza Mirosława Nowaka.

Copyright © 2018