Nasze plany:

4 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe w Jedlni Kościelnej
do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
22 lutego – bal charytatywny w Jedlni Kościelnej
do 13 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
13-15 marca – rekolekcje dla liderów AK w Częstochowie
21-22 marca – diecezjalne rekolekcje AK. Rada DIAK (Emaus Turno)
kwiecień/maj – Tydzień Społeczny
7 czerwca – Udział AK w beatyfikacji Sł. Bożego Stefana Wyszyńskiego
24 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
20 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
8-12 lipca – IX Rowerowa Pielgrzymka AK, Radom –Jasna Góra
29 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały
14 września – zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki
18 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu
11 października – XX Dzień Papieski
22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona AK w Polsce
11 listopada – 102. rocznica odzyskania niepodległości
21 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata: Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK
22 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)
24 listopada – Jubileusz 25-lecia powstania AK Diecezji Radomskiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Radom „ściślejszą ojczyzną” Jacka Malczewskiego i Wandy Malczewskiej

30 lipca 2018

Były owacje, podziękowania i autografy. Publiczność gorąco dziękowała artystom za koncert dedykowany wielkiej polskiej mistyczce Wandzie Malczewskiej i jej bratankowi wybitnemu malarzowi Jackowi Malczewskiemu.
Wydarzenie miało miejsce 29 lipca w kościele farnym w Radomiu, w ramach projektu artystycznego Roberta Grudnia “Zrozumieć Niepodległą”. Robert Grudzień autor projektu zaprezentował na telebimie obrazy Jacka Malczewskiego, ukazując tym samym patriotyczną twórczość artysty. Była m.in. poruszająca „Niedziela w kopalni” czy portret brygadiera Józefa Piłsudskiego.
Część tych dzieł powstała w Radomiu. – Zależało nam na tym w tym koncertem pokazać Jacka Malczewskiego jako radomienina. Artysta wieloktrotnie podkreślał, że Radom to jego ściślejsza Ojczyzna, a gdybyby nie pejzaże Mazowsza nie zostałby malarzem – podkreślał Robert Grudzień. – Po raz pierwszy promowaliśmy Malczewskiego właśnie jako radomianina. Wśród obrazów były też widoki Wielgiego koło Ciepielowa oraz znajdującego się tam dworu Karczewskich. To właśnie tam Jacek Malczewski jako chłopiec był uczniem Adolfa Dygasińskiego, znanego pedagoga i pisarza.
Innym majątkiem bliskim sercu artysty to dwór w Gardzienicach – jego krewnych bar. Heydlów. – Dla mnie Jaacek Malczewski to wyjątkowo bliska postać, bo obaj jesteśmy wychowani w kulcie Dionizego Czachowskiego. On – odbywał częste wyprawy do miejsca śmierci bohatera, moja rodzina od pokoleń pochodzi z tej samej parafii, gdzie się urodził.
Druga część koncertu dedykowana była ciotce artysty Wandzie Malczewskiej, znanej mistyczce, która m. in. miała widzenie bitwy warszawskiej 1920 roku i która wywarła znaczący wpływ na osobowość i wychowanie bratanka. Objawienia maryjne i Chrystusa miała od dzieciństwa i mimo że poświęciła swe życie Bogu i ludziom, nigdy nie została siostrą zakonną. Była wzorem osoby świeckiej, działającej społecznie (nauczała wiejskie dzieci, leczyła ubogich chorych) i wielkiej patriotki. Ona też przeznaczyła swój posag na kształcenie artystyczne Jacka Malczewskiego, modliła się za jego talent i prosiła go, by jego obrazy przepełnione były nadzieją na zmartwychwstanie Polski. Całość uzupełniała muzyka sakralna i polska.
Wystąpili: Piotr Sadowski – skrzypce, Aleksandra Sadowska – fortepian i Robert Grudzień – organy.
Wydarzenie artystyczne to część projektu Roberta Grudnia “Zrozumieć Niepodległą”, patronat honorowy sprawuje Instytut Pamięci Narodowej.
Podziękowania serdeczne dla gospodarza parafii fary radomskiej, ks. proboszcza Mirosława Nowaka.

Copyright © 2018