Nasze plany:

4 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe w Jedlni Kościelnej
do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
22 lutego – bal charytatywny w Jedlni Kościelnej
do 13 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
13-15 marca – rekolekcje dla liderów AK w Częstochowie
21-22 marca – diecezjalne rekolekcje AK. Rada DIAK (Emaus Turno)
kwiecień/maj – Tydzień Społeczny
7 czerwca – Udział AK w beatyfikacji Sł. Bożego Stefana Wyszyńskiego
24 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
20 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
8-12 lipca – IX Rowerowa Pielgrzymka AK, Radom –Jasna Góra
29 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały
14 września – zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki
18 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu
11 października – XX Dzień Papieski
22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona AK w Polsce
11 listopada – 102. rocznica odzyskania niepodległości
21 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata: Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK
22 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)
24 listopada – Jubileusz 25-lecia powstania AK Diecezji Radomskiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Relikwie – Kropla Krwi św. Jana Pawła II wkrótce trafi do Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej

11 lutego 2020

8 lutego podczas posiedzeniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, która odbyła się w Warszawie, na zakończenie Mszy Świętej Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej otrzymała relikwie św. Jana Pawła II, papieża.

W roku 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz 25. Rocznicy powołania Akcji Katolickiej w naszej diecezji JE Kardynał Stanisław Dziwisz, najbliższy Świadek wielkości i świętości Papieża Polaka ofiarował relikwie dla naszego stowarzyszenia. Relikwie przywiozła do Warszawy Pani Grażyna Kominek, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Ten cenny dar wręczył przedstawicielom Zarządu DIAK tj. Asystentowi Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej Ks. Grzegorzowi Wójcikowi, Teresie Połeć oraz Jerzemu Skórkiewiczowi, Ksiądz Biskup Mirosław Milewski Asystent Krajowej Akcji Katolickiej.

W kontekście tych dwóch już wspomnianych wydarzeń, zrodził się pomysł, aby zorganizować peregrynację relikwii św. Jana Pawła II po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej, dlatego też staraliśmy się o relikwie, chcąc dobrze przygotować się do tych wydarzeń również w wymiarze duchowym. Wierzymy, że obecność wśród nas świętego Papieża w Jego Kropli Krwi zrodzi wiele dobra. Ufamy, że gromadząc się na modlitwie przy swoim Patronie i poznając jeszcze bardziej Jego nauczanie, będziemy owocniej służyć Kościołowi i Ojczyźnie, dając świadectwo żywej wiary w naszych środowiskach i podejmując dzieło nowej ewangelizacji, do której katolików świeckich tak mocno wzywał św. Jan Paweł II. Będziemy też z zapałem i radością zachęcać innych członków naszych wspólnot parafialnych i grup duszpasterskich do kultu św. Jana Pawła II i życia, według tego, co głosił.

Zarząd DIAK zdecydował, że relikwie na stale przechowywane będą w parafii św. Rozalii w Dąbrówce, gdzie proboszczem jest Asystent Kościelny Akcji Katolickiej naszej diecezji, Ksiądz Grzegorz Wójcik.

W parafii, obok świątyni, jest Dom Rekolekcyjny Ruchu Światło – Życie, w którym liczne grupy młodzieży i dorosłych (głównie z ruchu oazowego, ale także z wielu innych środowisk), przeżywają swoje rekolekcje czy dni skupienia a więc także korzystałyby duchowo z obecności relikwii świętego Papieża.

Diecezjalni Asystenci Kościelni:
Ks. Andrzej Jędrzejewski.
Ks. Grzegorz Wójcik
Prezes Zarządu DIAK:
Teresa Poleć

Copyright © 2018