Nasze plany:

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

kwiecień/maj – XVIII Diecezjalny Finał KPiPP

2 maja – XXV rocznica Akcji Katolickiej Polsce, główne uroczystości w Warszawie

3 maja – Matki Bożej Królowej Polski – główne uroczystości w Częstochowie

Maj – XXV lecie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II

18-19 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

7 – 10 lipca – X Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

21 sierpnia – Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały

11 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, Poznań

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki

17/24 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

10 października – XXII Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

3-5 listopada – rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych

11 listopada – Święto Niepodległości Polski

13 listopada – Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, Warszawa

20 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

21 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę – czas się zapisać!

25 maja 2019

Rozpoczynamy zapisy na VIII Rowerową Pielgrzymkę Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra. Wyjeżdżamy z Radomia 10 lipca. Po przejechaniu ok 200 km, dołączymy do kilkudziesięciu grup rowerowych pielgrzymów, którzy przybędą 13 lipca na Jasną Górę z wielu zakątków Polski w ramach VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę.

Co trzeba zrobić, aby pojechać?
– zapoznać się z regulaminem pielgrzymki,
– dokonać zgłoszenia uczestnictwa (wyłącznie drogą elektroniczną – formularz poniżej)

KOMUNIKAT SPECJALNY ORGANIZATORA

Zainteresowanie tegoroczną pielgrzymką rowerową Akcji Katolickiej na Jasną Górę przeszło oczekiwania organizatorów! Chociaż z jednej strony bardzo się cieszymy z rosnącej popularności rowerowego pielgrzymowania to z drugiej z przykrością stwierdzamy, że nie jesteśmy w stanie wszystkich chętnych bezpiecznie przeprowadzić przez pielgrzymi szlak.

Przygotowania do pielgrzymki rozpoczynamy kilka miesięcy wcześniej. Polegają one m.in. na wytyczeniu trasy i wyszukaniu miejsc noclegowych dla pielgrzymów. Właśnie ze względu na ograniczoną ilość noclegów zmuszeni jesteśmy do zamknięcia listy podstawowej uczestników naszej pielgrzymki. Jednocześnie otwieramy nową listę tzw. rezerwową na której nadal będziemy zamieszczać osoby chętne do wyjazdu. Jednak pojadą one wtedy gdy z listy podstawowej ktoś zrezygnuje lub np. nie dokona opłaty w ustalonym terminie (do 28 czerwca).

 


ELEKTRONICZNA KARTA UCZESTNICTWA

(lista rezerwowa – możliwość uczestnictwa potwierdzona zostanie telefonicznie lub mejlowo):

Opcja powrotu (wybierz jedną):

ROWER

INNE


medyczną
muzyczną
techniczną
porządkową

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin Rowerowej Pielgrzymki oraz zobowiązuję się go przestrzegać. Tak, jestem osobą pełnoletnią. Wiem, że administratorem moich Danych Osobowych jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej z siedzibą w Radomiu.

Nie jestem osobą pełnoletnią, w związku z tym, podczas spotkania organizacyjnego dostarczę pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w pielgrzymce rowerowej.

Po przesłaniu zgłoszenia – oczekuj na potwierdzenie swoich danych drogą mailową (do 24 godzin). Jeśli się opóźnia, prześlij jeszcze raz, z wyjaśnieniem w odpowiednim polu formularza.

Uwaga! Zgłoszenia nadesłane od 9 czerwca 2019 traktowane są przez Organizatora jako „rezerwowe”. Możliwość uczestnictwa potwierdzona zostanie telefonicznie lub mejlowo.


KOMUNIKAT SPECJALNY ORGANIZATORA

Zainteresowanie tegoroczną pielgrzymką rowerową Akcji Katolickiej na Jasną Górę przeszło oczekiwania organizatorów! Chociaż z jednej strony bardzo się cieszymy z rosnącej popularności rowerowego pielgrzymowania to z drugiej z przykrością stwierdzamy, że nie jesteśmy w stanie wszystkich chętnych bezpiecznie przeprowadzić przez pielgrzymi szlak.

Przygotowania do pielgrzymki rozpoczynamy kilka miesięcy wcześniej. Polegają one m.in. na wytyczeniu trasy i wyszukaniu miejsc noclegowych dla pielgrzymów. Właśnie ze względu na ograniczoną ilość noclegów zmuszeni jesteśmy do zamknięcia listy podstawowej uczestników naszej pielgrzymki. Jednocześnie otwieramy nową listę tzw. rezerwową na której nadal będziemy zamieszczać osoby chętne do wyjazdu. Jednak pojadą one wtedy gdy z listy podstawowej ktoś zrezygnuje lub np. nie dokona opłaty w ustalonym terminie (do 28 czerwca).


REGULAMIN

VIII Rowerowej Pielgrzymki Akcji Katolickiej
z Radomia na Jasną Górę

10-13 lipca 2019

WSTĘP

Organizatorem pielgrzymki jest Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej. Hasłem pielgrzymki jest hasło tegorocznego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce –
„W mocy Bożego Ducha”.  Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym. To „Rekolekcje w Drodze” oparte na: codziennej, wspólnotowej modlitwie; porannej i wieczornej, konferencjach, różańcu, koronce, śpiewie Apelu Jasnogórskiego. Sercem i centrum każdego dnia jest wspólna Eucharystia. Pielgrzymkę tworzy wspólnota osób, którą łączy wspólna droga, trud i modlitwa oraz sympatia do “dwóch kółek”. Zawiązuje się ona od chwili zgłoszenia się jej pierwszego uczestnika i trwa tak długo, jak długo czujemy się z nią związani. W tym duchu jesteśmy braćmi, stąd zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro” lub po imieniu. Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z innymi pielgrzymami i z napotkanymi ludźmi. To my, pielgrzymi swoją postawą tworzymy klimat tej wspólnoty. Każdy z pielgrzymów ma obowiązek dawać dobre świadectwo swego uczestnictwa. Celem Wspólnoty jest zbliżenie ludzi przez Maryję do Boga przez wspólnotowe podążanie pielgrzymim szlakiem.

CELEM pielgrzymki jest:
– ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy, wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi
– formowanie postawy chrześcijańskiej poprzez szukanie odpowiedzi na pytania: “Jaka jest moja wiara? Czy ma ona wpływ na moje życie?”
– tworzenie wspólnoty między ludźmi
– poznawanie ciekawych i pięknych zakątków Polski.

Towarzyszy nam duch umartwienia i pokuty. Przez to powstrzymujemy się od palenia papierosów, spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych, itp. Bądźmy wolni od spraw i przywiązań codzienności, przez wyciszenie i refleksję dajmy sobie ten czas. Do Matki Narodu, Królowej Polski jedziemy zjednoczeni modlitwą, z chęcią wewnętrznej przemiany, odnowieni poprzez Sakrament Pokuty i Eucharystii, umartwienie i trud pielgrzymi. Modlimy się w intencjach osobistych i nam powierzonych. U stóp Jasnogórskiej Pani składamy swój wysiłek, nasze sprawy osobiste, rodzinne, sprawy Ojczyzny i losy całego Świata.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter i regulamin. Osoby niepełnoletnie tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, którzy podpisują odpowiednie oświadczenie. Każda z osób biorąca udział w Pielgrzymce musi bezwarunkowo znać przepisy o Ruchu Drogowym. Obowiązkowo posiadać kask /jazda w kasku – bezwzględny wymóg ubezpieczyciela/, sprawny rower i żółtą kamizelkę ostrzegawczą /pamiątkową kamizelkę zapewnia organizator/ dokonać zgłoszenia, zapłacić opłatę pielgrzymkową oraz podporządkować się poleceniom organizatora. Fizycznie być przygotowanym pokonać dziennie na rowerze ok. 70 – 90 km.

2. SPOSÓB PIELGRZYMOWANIA
§1.
W czasie jazdy każdy z uczestników ma obowiązek jazdy w kasku i mieć założoną kamizelkę ostrzegawczą!!! Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
§2.
Uczestnicy będą się poruszać w grupach maksymalnie 15 – osobowych, pod kierownictwem przewodników (prowadzącego i zamykającego grupę), których wyznacza organizator. Dla sprawnego i bezpiecznego przejazdu obowiązuje nas wszystkich zbiorowa dyscyplina i bezwzględne posłuszeństwo przewodnikowi grupy, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu osób. O miejscu i czasie trwania odpoczynku decyduje Przewodnik pielgrzymki.
§3.
Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie grupy bez powiadomienia o tym jej prowadzącego, niedopuszczalna jest jazda pomiędzy grupami. Przejazd odbywać się będzie po drogach publicznych i w ruchu otwartym, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i wskazań służby porządkowej.
§4.
Jazda odbywa się w ustalonym przed wyruszeniem na trasę tempie i porządku. W czasie jazdy odstęp pomiędzy rowerami w grupie powinien być większy niż 2 metrów. Odległość pomiędzy grupami powinna być większa niż 200 metrów.
§5.
W razie awarii roweru należy powiadomić prowadzącego lub zamykającego grupę o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do najbliższego postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie prowadzącego. Jeżeli nie można usunąć awarii doraźnymi środkami to należy zaczekać na zamykający całość samochód, który zabierze osobę i uszkodzony rower.

§6.
W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, (karambolu), itp. cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu, nie narażać na kolizję z innymi użytkownikami drogi i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Pozostałe grupy jadą dalej realizując plan dnia.
§7.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić prowadzącego lub zamykającego grupę.
§8.
Zabrania się jazdy “bez trzymanki” tj. bez obu rąk na kierownicy. Nie korzystamy też podczas jazdy z telefonów komórkowych, słuchawek, odtwarzaczy mp3 itp.
§9.
Na trasę każdy uczestnik zabiera obowiązkowo: zapasową dętkę, podstawowe klucze, bidon, kubek, sztućce, pelerynę przeciwdeszczową, bandaż /2szt/, opatrunek samoprzylepny, wodę utlenioną, niezbędne dokumenty (dowód osobisty, legitymację szkolną, prawo jazdy, kartę rowerową), różaniec oraz tzw. „wilgotne chusteczki” (pozwalają umyć dłonie w przypadku braku wody na postoju). Pielgrzymujący mogą liczyć na wsparcie techniczne w zakresie prostych napraw roweru (np. wymiana czy klejenie dętek, regulacja hamulców i przerzutek). Podstawowy serwis zapewnia organizator. Za użyte do naprawy części i akcesoria płaci właściciel roweru.
§10.
Zakończenie pielgrzymki następuje 13 lipca po uroczystej Mszy św. odprawianej przed Szczytem Jasnogórskim dla wszystkich pielgrzymów XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę.

3. ZALECENIA ORGANIZATORA
Każdy uczestnik powinien posiadać dopasowany kask i sprawny rower z min.7 przerzutkami. Trasa liczy ponad 200 km, dlatego bezwzględnie należy dobrze przygotować siebie i rower do tak dalekiej drogi. Jeżeli ktoś nie potrafi samodzielnie przygotować roweru powinien to zrobić w specjalistycznym punkcie serwisowym.
Bagaż uczestnika powinien zawierać: śpiwór, przybory toaletowe, ciepłą odzież, odzież na zmianę oraz potrzebne rzeczy według własnego uznania. Bagaż oddawany jest do transportującego go pojazdu. Dostęp do bagażu jest możliwy tylko na noclegach. Każdy bagaż powinien być podpisany.
W czasie drogi nosimy stroje odpowiednie do stanu i charakteru pielgrzymki (nie nosimy szortów, koszulek odkrywających ramiona). Strój uczestnika powinien zapewniać swobodę ruchu i wygodną jazdę, a także być dostosowanym do warunków atmosferycznych (np. okrycie przeciwdeszczowe, ciepła odzież, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV).
Zalecane są: koszulki zakrywające ramiona, spodenki, najlepiej do kolan, dres, obuwie sportowe o grubej podeszwie i rękawiczki do jazdy na rowerze.
W czasie przygotowań do pielgrzymki dobrze jest odbyć kilka przejażdżek (min 1 godzina ciągłej jazdy) w tym co najmniej jedną ponad 60km. W trakcie nich sprawdzać stan techniczny roweru: skuteczne działanie hamulców, przerzutek (czy pracują płynnie), czy nie pojawiają się luzy na łożyskach (kół, osi korb pedałów, kierownicy). Odwiedzić, polubić i najlepiej udostępnić fanpage naszej pielgrzymki: facebook.com/Rowerowa-Pielgrzymka-Akcji-Katolickiej-Radom-Jasna-Góra

4. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I INFORMACJE:
– przesyłamy swoje zgłoszenie /wyłącznie!/ drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej wypełniając ELEKTRONICZNĄ KARTĘ UCZESTNICTWA (EKU) i wpłacając zaliczkę na konto. Brak wpłaty zaliczki skutkuje niewciągnięciem na listę pielgrzymów. Zaliczka jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w pielgrzymce. Do dnia 28 czerwca dokonać pełnej wpłaty zadeklarowanej w EKU na konto:

32 1240 5703 1111 0010 8574 4155
Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom,
w tytule wpłaty wpisując: PIELGRZYMKA ROWEROWA + imię i nazwisko uczestnika.

– w drodze wyjątku, opłaty można dokonać na spotkaniu organizacyjnym /wcześniej koniecznie o tym informując mailem akradom@o2.pl/. Pielgrzymi niepełnoletni dostarczają również na spotkanie zgodę rodziców na uczestnictwo w pielgrzymce (wydrukowany, wypełniony i podpisany przez rodziców lub opiekunów formularz do pobrania na stronie www.ak.radom.pl w zakładce pielgrzymka rowerowa).
Spotkanie organizacyjne dla osób zapisanych odbędzie się 1 lipca o godz. 18.30 w Domu Parafialnym par. M.B. Częstochowskiej w Radomiu ul. Wernera.

– Z przyczyn organizacyjnych liczba pielgrzymów jest ograniczona, decyduje kolejność przesyłania EKU
– Po przesłaniu EKU oczekuj na potwierdzenie, drogą mailową /do 24h/ Jeśli się opóźnia, prześlij jeszcze raz.

NOCLEGI
Noclegi w warunkach turystycznych bez pościeli, zabieramy ze sobą materac lub karimatę oraz śpiwór lub koc.

Nocleg 1: Opoczno – Internat, ul. Armii Krajowej 2
Nocleg 2: Przedbórz – Szkoła Podstawowa ul. ul. Mostowa 35
Nocleg 3: Częstochowa, – Dom Pielgrzymkowo – Rekolekcyjny ul. Bpa T. Kubiny 27a

KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata za uczestnictwo w pielgrzymce wynosi 200 złotych. Kwota obejmuje: transport bagażu, trzy noclegi, trzy kolacje, trzy śniadania, dwa obiady /w pierwszy i drugi dzień/ przekąski na trasie, woda mineralna /bez ograniczeń/, ubezpieczenie NNW, pamiątkowa kamizelka/. Ponadto z tych funduszy opłacane są materiały promocyjne, prezenty dla gospodarzy u których zatrzymujemy się na postoje, zakup sprzętu technicznego niezbędnego do przeprowadzenia pielgrzymki.

POWRÓT
Powrót z pielgrzymki jest we własnym zakresie. Istnieje jednak możliwość powrotu autobusem wraz z rowerem (tylko dla pierwszych 20 osób) po wcześniejszej rezerwacji zaznaczając w EKU odpowiednią pozycję i dodatkowej opłacie 60 zł.
Wyjazd z Częstochowy nastąpi 13 lipca ok. godz. 14.00.

UWAGA:
Istnieje również możliwość powrotu do Radomia na rowerze.
Trasa 2-dniowa (69km + 108km) z noclegiem w Przedborzu (SSM, ul.Mostowa 37).
Po wcześniejszej rezerwacji zaznaczając w EKU odpowiednią pozycję i dokonując dodatkowej opłaty 30 zł.

TRASA PIELGRZYMKI
I dzień: Radom – Opoczno (75 km)

II dzień: Opoczno – Przedbórz (53 km)

III dzień: Przedbórz – Częstochowa (69 km)

Copyright © 2018