Nasze plany:

 

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

Nasi partnerzy:

 

 

„Śpiewam mojej Ojczyźnie”. Najlepsi wystąpili w Warszawie

7 listopada 2018

Po raz trzeci odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie Koncert Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie”. Wpisuje się on w jubileuszowe obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem Koncertu jest Akcja Katolicka w Polsce. Patronatem honorowym to wydarzenie objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda.

W tegorocznej edycji Koncertu wystąpiło 250 wykonawców, w różnym wieku, z 19 diecezji w Polsce. Diecezję radomską reprezentował Zespół z  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Potworowie, jako laureat  XV Jubileuszowej Edycji  Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę” –  zdobywca „Nagrody Specjalnej”. Opiekunem zespołu jest pan Marek Gapys.

W ich wykonaniu usłyszeliśmy: „Wolność” –Marka Grechuty i „Miejcie nadzieje” – autor Adam Asnyk, kompozytor Zbigniew Preisner. W podziękowaniu za występ wykonawcy otrzymali pamiątkową Statuetkę, Dyplom i Śpiewnik Pieśni Patriotycznej wydany przez Akcję Katolicką w Polsce. Sala Koncertowa w Zamku była wypełniona po brzegi. Z artystami przyjechali opiekunowie, ale też prezesi Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej, którzy tychże wykonawców wybrali. Akcję Katolicką diecezji radomskiej reprezentowali pani Prezes Teresa Połeć i pan Dariusz Sajak – skarbnik.

Koncert poprowadziła Magdalena Gliszczyńska z Radia PLUS Radom.

Wśród zaproszonych i obecnych na Sali Koncertowej Zamku Królewskiego gości  byli: p. Krzysztof Potera dyrektor PGNiG S.A. w Warszawie – głównego partnera Koncertu, p. Zenon Handzel prezes Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, ks. prałat prof. dr hab. Andrzej Filaber – przewodniczący Rady Artystycznej Koncertu, pan Maciej Małecki – poseł na Sejm RP, członkowie Zarządu KIAK oraz p. Urszula Furtak prezes Akcji Katolickiej w Polsce, dyrektor Biura KIAK p. Magdalena Zakroczymska.

Dariusz Sajak, POAK Idalin

 

Copyright © 2018