Nasze działania:

 

  • 11 listopada – zorganizowanie wieczornicy z udziałem dzieci i młodzieży konkursu POAK przy parafii NSJ w Radomiu (Glinice)

 

  • 11 listopada – koncert Macieja Miecznikowskiego (parafia św. brata Alberta)

 

  • 24 listopada – Dzień Skupienia w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla (Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Młyńska 23/25 w Radomiu, godz. 14.00)

 

>>więcej

Nasi partnerzy:

 

 

Szczególna modlitwa za Ojczyznę! Wzięło w niej udział ponad tysiąc osób

27 września 2018

Po raz kolejny członkowie Akcji Katolickiej mieli sposobność uczestniczyć w corocznym nocnym czuwaniu na górze Świętego Krzyża oraz w drodze krzyżowej. Spotkanie to ma wyjątkowy – wspólnotowy charakter. W czuwaniu i drodze krzyżowej wzięli udział członkowie nie tylko Akcji Katolickiej, ale także innych grup formacyjnych Kościoła.

Grupa radomska liczyła ponad 300 osób. W nocy z 21 na 22 września br., przedstawiciele trzech diecezji: radomskiej, kieleckiej i sandomierskiej zorganizowali i uczestniczyli w tym wydarzeniu. Przedstawiciele diecezji radomskiej byli odpowiedzialni za przygotowanie i prowadzenie rozważań poszczególnych stacji drogi krzyżowej. Tekst rozważań przygotował asystent Akcji Katolickiej ks. dr Andrzej Jędrzejewski, rozważania prowadzili członkowie Akcji Katolickiej.

Grupę radomską prowadził ks. Krzysztof Kołtunowicz, wikariusz parafii na Idalinie oraz alumn Michał Kopciński. Zabezpieczenie organizacyjne i techniczne przygotowali członkowie Akcji Katolickiej diecezji kieleckiej. Podobnie, przygotowanie oraz asystę mszy św., której przewodniczył biskup diecezji kieleckiej ks. bp Jan Piotrowski. On także wygłosił homilię. Po uroczystej mszy św., miało miejsce nocne czuwanie, które przygotowali członkowie Akcji Katolickiej z diecezji sandomierskiej.

Na Święty Krzyż, jedno z najstarszych miejsc naszej historii, ponad 1000 pielgrzymów z trzech diecezji, wyruszyło spod krzyży katyńskich – miejsca, przypominającego o jednej z jej najboleśniejszych i wciąż niezagojonych ran. Idąc Krzyżową Drogą przez Jodłową Puszczę członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej modlili się w szczególności za Ojczyznę, by w stulecie odzyskania niepodległości wyrazić miłość do Ojczyzny i wdzięczność za niepodległość.

Modlili się, by te inne czasy, które przed nami, były dla Ojczyzny dobre, błogosławione; byśmy dobrze i mądrze zagospodarowali naszą wolność; by polskie drogi były drogami Chrystusowymi, także wtedy, gdy trzeba na nich dźwigać nasze osobiste czy wspólnotowe krzyże. Przyzywali też wstawiennictwa polskich świętych, którzy jak ta prastara jodłowa puszcza, są świadkami wielkich Bożych dzieł na polskiej ziemi i którzy wciąż wyznaczają drogę za Chrystusem, bo przecież, jak mówił polski papież, „święci nie przemijają, świeci wołają o świętość”.
Drogę Krzyżową zakończyli modlitwą:
„Dziękujemy Ci Jezu za Twoją Mękę i Twoje Zmartwychwstanie; za Twoją miłość, której uczy nas Krzyż i za zbawienie, na nim wysłużone. Chcemy iść za Tobą przez życie, tak jak dziś poszliśmy śladami twej odkupieńczej Męki. Pomóż nam, by nasze drogi, były Twoimi drogami, w życiu osobistym, rodzinnym; w Akcji Katolickiej, w Kościele, w Ojczyźnie”.

A na koniec tej Krzyżowej drogi raz jeszcze za naszą niepodległa Ojczyzną chcemy pokornie Cię prosić:
„ …z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Droga krzyżowa połączona z uroczystą mszą świętą i nocnym czuwaniem już na trwałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Akcji Katolickiej. Radością napawa fakt, że coraz licznej uczestniczą w nich nie tylko członkowie Akcji, ale również innych grup formacyjnych, a także Ci, którzy nie przynależą do żadnej z nich. Cykliczność tego wydarzenia nadaje mu uroczystego charakteru, z którego się bardzo cieszymy oraz już teraz serdecznie zapraszamy. Takie spotkania bowiem stanowią element łączący ludzi i prowadzący do Boga, bo „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.

Krzysztof LinowskiPOAK przy parafii św. Stefana, Idalin w Radomiu

Copyright © 2018