Nasze plany:

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

23 kwietnia – Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

kwiecień/maj – XVIII Diecezjalny Finał KPiPP

2 maja – XXV rocznica Akcji Katolickiej Polsce, główne uroczystości w Warszawie

3 maja – Matki Bożej Królowej Polski – główne uroczystości w Częstochowie

Maj – XXV lecie Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Rozpoczęcie peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II

18-19 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

7 – 10 lipca – X Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

28 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z Domagały

11 września – Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, Poznań

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki

17/24 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

10 października – XXII Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

3-5 listopada – rekolekcje dla Asystentów Diecezjalnych

11 listopada – Święto Niepodległości Polski

13 listopada – Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej, Warszawa

20 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata, Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK

21 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Teresa Połeć prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej

22 stycznia 2018
fot. R.Mizera/Radio Plus Radom
fot. R.Mizera/Radio Plus Radom

Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odbyło się w niedzielę (21.01.2018) w Wyższym Seminarium Duchownym. Wśród uczestników byli członkowie, sympatycy i przyjaciele obu stowarzyszeń oraz księża asystenci. Gościem specjalnym spotkania był ordynariusz Diecezji Radomskiej ks. bp Henryk Tomasik.

Słowa podziękowania za dotychczasową służbę na stanowisku prezesa DIAK zostały skierowane do Jerzego Skórkiewicza. Swoje uznanie wyraził m.in. pasterz naszej diecezji. Dziękując za oddanie, pracę i zaangażowanie słowami św. Jana Pawła II podkreślił potrzebę apostolstwa świeckich, „apostolstwa wspólnotowego, zrzeszonego, które wymaga koordynacji”. Podziękowanie złożyli również członkowie ustępującego zarządu oraz księża asystenci diecezjalni.

Następnie ks. bp wręczył nominację na prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej P. Teresie Połeć. Nowa prezes wygłosiła krótkie przemówienie, w którym powiedziała, że „chce kontynuować Boże dzieło zawierzając w duchu wiary i chrześcijańskiej miłości patronom Akcji Katolickiej – Janowi Pawłowi II oraz św. Wojciechowi.” Podkreśliła również, jak ważne w dzisiejszym świecie jest nasze świadectwo oraz mocna wiara – „Musimy odkrywać i doceniać wartość chrztu świętego. To jest droga wzrastania w wierze, droga do świętości. Musimy odważnie dawać świadectwo w rodzinach, parafiach, ale także docierać do środowisk kulturalnych, do miejsc pracy i nauki, do środowisk mający realny wpływ na kształt naszego życia społecznego i politycznego. Musimy otworzyć się na młodszych, szukać z nimi kontaktu i wprowadzać w szeregi KSM, a w przyszłości Akcji Katolickiej”.

Punktem kulminacyjnym każdego spotkania Akcji Katolickiej jest Msza święta. Także i tym razem, o godzinie 14:00 w kaplicy seminaryjnej członkowie i sympatycy AK oraz KSM uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii, której w asyście kilkunastu kapłanów przewodniczył Ordynariusz diecezji radomskiej. W homilii ks. bp przypomniał że fundamentalną sprawą chrześcijaństwa jest nieustanne nawracanie się, „bo czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Bóg chce być w ludzkim sercu i czeka. Posyła swego Ducha. Duch Boży powołuje, stwarza nową rzeczywistość. Jesteśmy powołani do tego, aby pomagać innym w ich nawróceniu, w budowaniu Bożego Królestwa.”

Po odśpiewaniu hymnu Akcji Katolickiej „My chcemy Boga”, wszyscy udali się do refektarza, by – łamiąc się opłatkiem – złożyć sobie życzenia.

 

Karolina Derleta (POAK przy par. św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu – Ustronie)

 

 

Diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej

Radom 2018

Wyjątkowy charakter, ze względu na formę i towarzyszące wydarzenia, miało w tym roku „Spotkanie opłatkowe” członków Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które odbyło 21. stycznia 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym. Harmonijnie współuczestniczyliśmy w naszym opłatkowym spotkaniu formacyjnym jak jeden organizm „dwa płuca” apostolstwa wspólnotowego świeckich, młode pełne zapału KSM i dojrzałe w wierze AK wraz diecezjalnymi i parafialnymi księżmi asystentami. Zwyczajem tych spotkań i wielkim zaszczytem dla nas stało się też uczestniczenie w naszym świętowaniu pasterza naszej Diecezji ks. biskupa Henryka Tomasika. W spotkaniu uczestniczyła też licząca ponad 20 osób reprezentacja naszego POAK z parafii św. Stefana.

Szczególnym wydarzeniem tegorocznego spotkania była nominacja nowego Prezesa AK i pożegnanie dotychczasowego po 8-letniej bardzo dobrej dla rozwoju AK w Diecezji podwójnej kadencji. Nowością była też prezentacja multimedialna dokonań KSM w roku 2017.

„Spotkanie opłatkowe” rozpoczęło się o godz. 13. w auli WSD im. Jana Pawła II uroczystym „Powitalniem” uczestników spotkania, które wspólnie poprowadzili Prezes DIAK Jerzy Skórkiewicz wraz z Prezesem KSM Dawidem Bukalskim. Szczególnie serdecznie Prezesi powitali i podziękowali za tradycyjną obecność i wsparcie ks. biskupa Henryka Tomasika a także ks. asystentów i wszystkich członków i sympatyków wspólnot. Końcowym fragmentem tej części uroczystości było złożenie, na ręce ks. Dyrektora WSD Marusza Więcewicza, serdecznych podziękowań Seminarium Duchownemu za możliwość tradycyjnego tu świętowania oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowana uroczystości. Na koniec wystąpienia Prezes DIAK złożył wszystkim życzenia noworoczne.

Ks. A. Jędrzejewski dołączając się do powitań i rozpoczął uroczystość modlitwą, poczym wprowadzając bożonarodzeniową atmosferę chóralnie odśpiewaliśmy kolędę „Bóg się rodzi, moc truchleje”.

Kolejnym etapem naszego Spotkania był film przygotowany przez KSM podsumowujący rok formacyjny 2017. Młodzież pokazała w nim wiele swoich aktywności na niwie ewangelizacyjnej, wykazała się przy tym wielkim entuzjazmem wiary i wieloma talentami i otrzymała za to wielkie brawa. Nie ukrywam, że podbudowało w nas to wystąpienie nadzieję na wielki potencjał tkwiący w tych młodych ludziach dla pracy w AK.

Kolejnym punkt programu był poświęcony Akcji Katolickiej. Jak powiedział nasz ks. asystent A. Jędrzejewski jest to historyczny czas dla radomskiego DIAK, podsumowujący 8 lat bardzo owocnej prezesury Jerzego Skórkiewicza, którego nie udało się namówić na kandydowanie na kolejną kadencję i nominacja przez ks. biskupa nowego prezesa AK.

Pasterz naszej diecezji dziękując prezesowi Skórkiewiczowi, za dotychczasowy wkład pracy i zaangażowanie w prowadzeniu AK, nawiązał do nauczania świętego papieża Jana Pawła II wskazującego potrzebę istnienia apostolstwa świeckich w kościele. Papież – mówił biskup – podkreśla potrzebę apostolstwa indywidualnego, ale zaznacza, że potrzeba apostolstwa wspólnotowego, które często nazywa apostolstwem zrzeszonym. Za tę formę apostolstwa za współpracę i oddanie podziękował ks. biskup ustępującemu prezesowi. Podziękowanie w imieniu Zarządu DIAK za prawdziwą i oddaną „służbę” Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Akcji Katolickiej złożyli z bukietem kwiatów P. P. Teresa Połeć i Dariusz Sajak. Do tych podziękowań za służbę „pełną mądrości, rozwagi, pracowitości i solidności” dołączyli się księża asystenci; ks. Andrzej Jędrzejewski i ks. Dariusz Wójcik.

W swoim pożegnalnym wystąpieniu, z nieukrywanym wzruszeniem, prezes Jerzy Skórkiewicz podziękował na początku Panu Bogu za ten czas łaski a następnie ks. biskupowi, inspiratorowi do ubiegania się o prezesurę ks. Adamczykowi, ks. asystentom za pomoc, zaufanie i mobilizację Następnie słowa podziękowania skierował do osób, z którym współpracował bezpośrednio oraz do wszystkich członków i sympatyków AK. Szczególnym ich akcentem było, chwytające za serce, podziękowanie, z bukietem czerwonych róż, dla żony Katarzyny, która we wszystkim go wspierała. Na koniec ustępujący prezes nawiązując do roku duszpasterskim 2018 odkrywania osoby i darów Ducha Świętego, życzył wszystkim obfitych darów Ducha Świętego.

Następnie ks. asystent A. Jędrzejewski poinformował zebranych, iż w dniu 26.XI w święto patronalne Chrystus Króla P. Teresa Połeć uzyskała w wyborach na prezesa DIAK najwyższą liczbę głosów i ks. biskup ordynariusz zaakceptował wynik tego wyboru. Nominację nowej prezes wręczył bp. H. Tomasik z błogosławieństwem i z życzeniami by Pan Bóg dał Jej wiele mądrości, dużo siły i wsparcia.

W swoim pierwszym wystąpieniu prezes T. Połeć przedstawiła swoją wizję działań AK. W dzisiejszym świecie, żeby się przeciwstawić wszystkim zagrożeniom, sekularyzacji, ateizacji – mówiła – potrzebna jest mocna wiara. Musimy odkrywać i doceniać wartość chrztu świętego. Nowo mianowana prezes wskazywała na potrzebę odważnego dawania świadectwa w rodzinach, parafiach, ale także docierania do środowisk kulturalnych, do miejsc pracy i nauki, do środowisk mających realny wpływ na kształt naszego życia społecznego i politycznego. Akcentowała też potrzebę otwarcia się na młodzież, szukania z nimi kontaktu, wprowadzać ich w szeregi KSM, a następnie w szeregi AK. Prezes T. Połeć wyraziła nadzieję, że uda się nam również włączyć do pracy na rzecz apostolstwa świeckich znacznie szerszą grupę osób. Zwracając się osobiście do J. Skórkiewicza nowa prezes poprosiła Go o dalszą współpracę. – Wyrażam nadzieję, że twoja wiedza, umiejętności, determinacja, mądrość i doświadczenie – mówiła- dalej będą służyć naszemu stowarzyszeniu.

Kulminacyjnym punktem opłatkowego spotkania była msza św., która została odprawiona w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem ks. biskupa Henryka Tomasika. Intencją mszalną, jak zapowiedział ks. dr A. Jędrzejewski, objęte zostały nasze Stowarzyszenia oraz ks. Biskup z okazji srebrnego jubileuszu sakry biskupiej i niedawnych imienin. W homilii pasterz radomskiego Kościoła, w nawiązaniu do niedzielnych czytań liturgicznych, podkreślił, że Bóg w dziele zbawienia współpracuje z ludźmi. Panu Bogu potrzebni jesteśmy także my jako wspólnota do zbawienia ludzi, jak Jonasz dla uratowania niniwian. Biskup ordynariusz zwrócił też naszą uwagę, że Chrystus realizując plan Ojca idzie do ludzi i powołuje Apostołów. Potrzeba naszego zaangażowania, bo jak mówił w II czytaniu św. Paweł, „Przemija bowiem postać tego świata (1 Kor 7, 31). Teraz człowiek się zagubił, zapomniał o Bogu i że jest stworzony na obraz Boga – nauczał nasz pasterz – trzeba odrestaurować ten obraz Boga w człowieku. Dlatego przychodzi Chrystus i mówi „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. (Mk 1, 15). Bóg objawia swoją miłość, posyła nam Ducha Świętego – nauczał nasz biskup – i od momentu sakramentu bierzmowania powołuje nas abyśmy pomagali w zbawieniu, w pomaganiu innym w budowaniu królestwa Bożego.

Bardzo ważnym momentem uroczystości opłatkowej było przyjęcie kandydatów w poczet stowarzyszeń AK i KSM. Po komunii św. ks. biskup wraz z przedstawicielem Zarządu wręczył kandydatom legitymacje KSM, a po mszy św. wręczył legitymacje członkowskie 2. dotychczasowym kandydatkom AK. Na koniec mszy św. młodzież, jako przedstawiciele naszych obu Stowarzyszeń, dziękując za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszoną homilię z bukietem kwiatów złożyli Pasterzowi Diecezji życzenia. Na zakończenie Eucharystii, biskup H. Tomasik podziękował nam wszystkim za troskę o Kościół i także własną formację chrześcijańską.

Po mszy w seminaryjnym refektarzu odbył się tradycyjny „opłatek”. Po odczytaniu przez ks. Adama Płóciennika fragmentu Ewangelii Św. Łukasza (Łk 2,1–20) o narodzeniu Jezusa, ks. biskup, dziękując Panu Bogu za nas za nasze zaangażowanie w Dzieło Boże, złożył nam życzenia na cały rok naszej pracy formacyjnej. Asystent diecezjalny AK ks. Andrzej Jędrzejewski w imieniu wszystkich członków złożył życzenia ks. bp Tomasikowi oraz nam wszystkim członkom i sympatykom Akcji Katolickiej i młodzieży z KSM. Następnie łamiąc się opłatkiem złożyliśmy sobie serdeczne życzenia. Była to też okazja do złożenia gratulacji nowej prezes i podziękowań ustępującemu prezesowi.

Na koniec tej relacji niech mi będzie wolno wyrazić, w imieniu wszystkich uczestników spotkania, wdzięczność Panu Bogu za nasze Stowarzyszenie za ten czas łaski dla nas. Dziękujemy ustępującemu Zarządowi DIAK oraz księżom asystentom za takie dobre prowadzenie i formowanie naszego Stowarzyszenia oraz za piękną służbę na Chwałę Pana i pomoc Kościołowi przez kierowanie radomskim DIAK prezesowi Jerzemu Skórkiewiczowi. Dziękujemy Panu Bogu i świętym Patronom AK za nową Panią prezes, co szczególnie nas z idalińskiego POAK napawa ogromną radością i dumą ale i zobowiązaniem do modlitewnego i fizycznego Jej wspierania. Dziękujemy młodzieży z KSM za aktywność, za entuzjazm działania wspólnotowego dla P. Boga i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tej uroczystości. Dziękujemy wszystkim uczestnikom opłatkowego spotkania za ten wspólnie spędzony czas.

Oby ten podniosły nastrój płynący z radości betlejemskiej nocy Bożego wcielenia dodawał nam siły i chęci do spełniania naszych wspólnotowych i życiowych zadań na Chwałę Pana w całym 2018r.

 

Bożena Borycka (POAK parafia św. Stefana Radom- Idalin)

 

 

fot. R. Mizera/Radio Plus Radom/W. Gołdziński – 

POAK Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

Copyright © 2018