Nasze plany:

 

26-28 stycznia – Rekolekcje dla członków AK

Nasi partnerzy:

 

 

Wielkie, ale kameralne święto Akcji Katolickiej [RELACJA Z OPOCZNA]

23 listopada 2020
fot. POAK Opoczno
fot. POAK Opoczno

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Przypada to w 90 rocznicę powołania Akcji Katolickiej w Polsce przez Kard. Augusta Hlonda.

Była to odpowiedź dana papieżowi Piusowi XI, który dostrzegł kryzys wiary i wskazał na uaktywnienie świeckich. Wszyscy wierni mieli zjednoczyć się w Akcji Katolickiej pod sztandarem Chrystusa, nie pozwolić na wprowadzane pogaństwa i próbę oddzielenie kapłanów od świeckich. Akcja Katolicka to stowarzyszenie wiernych, a jego celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem jego członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary.
Członkowie POAK przy Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Opocznie, aby podkreślić wyjątkowy charakter święta Akcji Katolickiej przygotowali oprawę uroczystej Mszy św., której przewodniczył Ks. Asystent Mariusz Przybycień.

W dekoracji wykorzystano plakaty, promowane przez Akcję Katolicką, które m.in. przedstawiają fragmenty przemówień Św. J. Pawła II oraz Sł. Bożego, Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mówiące o konieczności ochrony życia ludzkiego,
od poczęcia do naturalnej śmierci.

W kazaniu Ks. Marek Strzępek przedstawił i porównał podobieństwo obecnych czasów do okresu, w którym powstała AK, cytując Sługę Bożego Kard. Augusta Hlonda który mówił:
,, Bój się zaczyna. Bój za Boga i Jego prawa, za Chrystusa, Jego Ewangelię i Królestwo. Bój o dusze człowieka, jej godność i szczęście, Bój o narodów kulturę, postęp i pomyślność. Zmagają się Chrystusowi rycerze z własna słabością, płytkością i niekonsekwencją życiową. Tępią obojętność, ciemnotę ducha i obłudę. A boj to niekrwawy, uczciwy. Serdeczny. Toczy się poza aferami namiętności ludzkich, ziemskich sporów i niesnasek. Miłość i prawda są jego zasada naczelną. To Akcja Katolicka”. Podkreślił również, że w dzisiejszych czasach nie można chcieć zarówno Boga i kompromisu.

Króluj nad nami Jezu Chryste i dopomagaj nam w wejściu do Twojego Królestwa.

 

Copyright © 2018