Nasze plany:

4 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe w Jedlni Kościelnej
do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
22 lutego – bal charytatywny w Jedlni Kościelnej
do 13 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
13-15 marca – rekolekcje dla liderów AK w Częstochowie
21-22 marca – diecezjalne rekolekcje AK. Rada DIAK (Emaus Turno)
kwiecień/maj – Tydzień Społeczny
7 czerwca – Udział AK w beatyfikacji Sł. Bożego Stefana Wyszyńskiego
24 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
20 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
8-12 lipca – IX Rowerowa Pielgrzymka AK, Radom –Jasna Góra
29 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały
14 września – zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki
18 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu
11 października – XX Dzień Papieski
22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona AK w Polsce
11 listopada – 102. rocznica odzyskania niepodległości
21 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata: Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK
22 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)
24 listopada – Jubileusz 25-lecia powstania AK Diecezji Radomskiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Wielkopostna gimnastyka duchowa w Turnie. Podano ważne wskazówki

20 marca 2019
fot. Waldemar Gołdziński - POAK Zwoleń
fot. Waldemar Gołdziński - POAK Zwoleń

W uroczym zakątku Diecezji Radomskiej w Turnie nad Pilicą w ośrodku Emaus członkowie Akcji Katolickiej przeżywali swoje dwudniowe rekolekcje wielkopostne. W oparciu o program duszpasterski „W mocy Bożego Ducha – odwaga w wyznawaniu wiary ” rekolekcje prowadził ks. dr Ireneusz Kosecki – proboszcz parafii Zakrzew, asystent POAK.

Ćwiczenia duchowe rozpoczęły się od modlitwy Jana Pawła II do Ducha Świętego:

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły ,mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Mesjaszowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

Pierwszego dnia Ksiądz Rekolekcjonista wygłosił trzy konferencje, które oscylowały wokół problemu odwagi w wyznawaniu wiary, w wyznawaniu grzechu i pomocnej roli kapłana.

– W dzisiejszym świecie, w którym propaganda antychrześcijańska nabrała niekontrolowanego rozpędu coraz trudniej zgodzić się z tezą, że „Prawda sama się wyzwoli” – zauważył ks. Kosecki. – Prawdy należy bronić poprzez lekturę Ewangelii, dobrych książek, aby mieć solidne argumenty w dialogu z innymi, którzy całe zło przypisują Kościołowi – nauczał.

Podawał tez praktyczne rady, jak zrealizować narzucone wyzwanie. – Z pomocą przychodzi Duch święty, którego przyzywamy – powiedział i zachęcił, poprzez przykłady, aby na nowo spojrzeć na relacje z Bogiem, z bliźnimi poprzez działanie Ducha Świętego.

Pasterze Diecezji Radomskiej ks. bp. Henryk Tomasik przewodniczył liturgii na rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych Akcji Katolickiej. Podczas homilii skierował uwagę na

przymierze Boga z człowiekiem w Starym i Nowym Testamencie. – Bóg nigdy nie zawiódł człowieka, pomimo iż ten go wielokrotnie zawodził – zaznaczył Ks. Biskup.

W godzinie Bożego Miłosierdzia uczestnicy ćwiczeń duchowych powierzali Jezusowi zmarłych członków Akcji Katolickiej, a podczas modlitwy apelowej, przez wstawiennictwo Maryi, rodziny.

Drugiego dnia omawianym zagadnieniem była tolerancja. Rekolekcjonista, ks. Ireneusz Kosecki powołując się na wypowiedź ateisty i marksisty Ludwiga Feuerbacha: „ Człowiek szczęśliwy będzie dopiero wtedy, kiedy zabije to chrześcijaństwo, które nam uniemożliwia bycie człowiekiem” zwrócił uwagę, jak w imię politycznej poprawności „powoli zamyka się usta katolikom”.

– Obrażanie czy profanacja naszych symboli religijnych nazywana jest wolnością sztuki – przypomniał. – Czy pozwalają na takie zachowania żydzi czy muzułmanie? Nie możemy tolerować grzechu czy wręcz głupoty. Naszą porażką i grzechem jest bierność – wskazał i podkreślił, że musimy reagować, mieć odwagę mówić „nie!” wszędzie tam, gdzie ranią nas wypowiedzi, czy czyny innych (w zakładzie pracy, rodzinie, sąsiedztwie itp.), oczywiście z poszanowaniem, szacunkiem osoby, której poglądów nie podzielamy – zaznaczył.

Gdzie mamy szukać pomocy? Ks. Rekolekcjonista wskazał na wiarę i rozum powołując się na encyklikę Jana Pawła II Fides et ratio (Wiara i rozum), które są skrzydłami pomagającymi człowiekowi wznieść się do prawdy. – Istnieje wiele dróg poznawania świata i siebie, ale znaleźć tę właściwą możemy tylko dzięki modlitwie, gdzie oddajemy Bogu wszystkie nasze problemy i słuchamy Jego głosu – podkreślił kaznodzieja.

Rekolekcje zakończyła Msza św. W drugą niedzielę Wielkiego Postu Ewangelia mówiła o Przemienieniu Jezusa na górze Tabor. W homilii ks. Ireneusz Kosecki porównał górę Tabor do naszego życia, pełnego trudów, grzechów. Jednak, jak zauważył, „zdobywając szczyt doznajemy zachwytu, radości z mozołu wspinaczki”. – Tak samo wiele trudu musimy włożyć, aby wejść do Królestwa Bożego, aby cieszyć się, że Chrystus nas zbawił i tę radość nieśmy do innych z uśmiechem i życzliwością – zaznaczył rekolekcjonista.

Maria Siwek, POAK przy parafii św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu

fot. Waldemar Gołdziński, POAK ZWOLEŃ

Copyright © 2018