Nasze plany:

4 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe w Jedlni Kościelnej
do 1 marca – etap szkolny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
22 lutego – bal charytatywny w Jedlni Kościelnej
do 13 marca – etap regionalny Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
13-15 marca – rekolekcje dla liderów AK w Częstochowie
21-22 marca – diecezjalne rekolekcje AK. Rada DIAK (Emaus Turno)
kwiecień/maj – Tydzień Społeczny
7 czerwca – Udział AK w beatyfikacji Sł. Bożego Stefana Wyszyńskiego
24 kwietnia – XVI Diecezjalny Finał Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
20 czerwca – Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
8-12 lipca – IX Rowerowa Pielgrzymka AK, Radom –Jasna Góra
29 sierpnia – VII Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. Z. Domagały
14 września – zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Jerzego Popiełuszki
18 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu
11 października – XX Dzień Papieski
22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona AK w Polsce
11 listopada – 102. rocznica odzyskania niepodległości
21 listopada – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata: Rejonowy Dzień Skupienia, Rada DIAK
22 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)
24 listopada – Jubileusz 25-lecia powstania AK Diecezji Radomskiej

 

Nasi partnerzy:

 

 

Zadbajmy o dobre przeżycie Świąt Wielkiej Nocy! Szczególne życzenia od naszych Duszpasterzy i Zarządu

5 kwietnia 2020

„Pośród izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć i spotkań, doświadczając braku wielu rzeczy, po raz kolejny posłuchajmy nowiny, która nas zbawia: On zmartwychwstał i nam towarzyszy!” (papież Franciszek)

Na święta Wielkanocne, które przeżywać będziemy w tak trudnych i niezwykłych okolicznościach, składamy Wam: Czcigodnym Księżom Asystentom, Drogim Członkom Akcji Katolickiej, Waszym Rodzinom oraz Sympatykom najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy Wam zdrowia. To zawsze składane i często brzmiące wręcz banalnie życzenie, dziś, w dobie tak bezpośredniego zagrożenia, staje się szczególnie upragnionym. Niech się spełni dla Was i Waszych Rodzin.

Życzymy nadziei. Bardzo wiele dziś niepokoju i lęku o przyszłość. Niech Wielkanocny Poranek napełni serca nadzieją i pokojem; niech umocnią nas słowa Pana: „Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat”.

Życzymy umocnienia wiary. Zmartwychwstanie Jezusa to przecież najważniejsza prawda naszej wiary – niech przeżyta na nowo stanie się źródłem siły większej od wszelkich przeciwności. Niech da moc odważnego świadectwa w tym czasie próby.

Życzymy też głębokiej wielkanocnej radości, doświadczenia Obecności Zmartwychwstałego Pana, który „przychodzi mimo drzwi zamkniętych” i Jego błogosławieństwa na całe Wasze życie osobiste, rodzinne, zawodowe a także na działalność w Akcji Katolickiej.

Z pamięcią w modlitwie

Ks. Andrzej Jędrzejewski i Ks. Grzegorz Wójcik – Diecezjalni Asystenci Kościelni Akcji Katolickiej

Teresa Połeć – Zarząd DIAK

PS. Do życzeń na Święta dołączamy serdeczną zachętę, by wszyscy członkowie AK zadbali o dobre przeżycie czasu przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Musieliśmy odwołać nasze coroczne rekolekcje, nie ma też rekolekcji w parafiach, jest natomiast bardzo wiele rekolekcyjnych propozycji w telewizji, radiu i Internecie. Skorzystajmy z tego duchowego bogactwa.

Trwamy też w przygotowaniu do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Na jego nauczaniu miały być oparte nasze tegoroczne rekolekcje. Skoro nie mogły one dojść do skutku, niech zgłębianie tego nauczania będzie naszą „pracą domową”. Zachęcam do przeżycia Drogi Krzyżowej z kard. Wyszyńskim. Poniższy pierwszy link prowadzi do nabożeństwa w Warszawie, w którym przy poszczególnych stacjach odtwarzane są rozważania Prymasa, usłyszymy Jego głos; zachęcam też do wysłuchania zawartej w tym materiale homilii biskupa Markowskiego oraz wykładu Ewy Czaczkowskiej. Drugi link prowadzi do bardzo ciekawego panelu, prowadzonego przez wieloletniego Asystenta Krajowego AK, biskupa Piotra Jareckiego, a uczestniczą w nim profesorowie Jan Żaryn, Antoni Dudek i red. Ewa Czaczkowska. Bardzo zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania tych materiałów.

 

“Wiara, która rodzi świętych”. Droga Krzyżowa z Prymasem i modlitwa o owoce beatyfikacji

 

 

Copyright © 2018