Kalendarium DIAK 2024 rok

Inicjatywy diecezjalne i parafialne

27 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej

do 1 marca – etap szkolny Konkursu PiPP

9-10 marca – Rekolekcje Diecezjalne , Rada DIAK

do 18 marca  – etap regionalny Konkursu PiPP

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

26 kwiecień – XIX Diecezjalny Finał KPiPP

maj  –  Marsz dla Życia i Rodziny

14-15 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

10 – 13 lipca – XIII  Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

18 sierpnia – rocznica śmierci sługi Bożego Ks. R. Kotlarza – uroczystości w Pelagowie

31 sierpnia – XI Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. Ks. Z Domagały

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa

20 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

14 października – XXIV Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

9 listopada – Ogólnopolski Koncert  Pieśni Patriotycznej, Warszawa

11 listopada – Święto Niepodległości  Polski

23 listopada  – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata

24 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Każdego 28 dnia miesiąca Msza Święta w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz o kanonizację bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kościele św. Stefana w Radomiu

Każdego 8 dnia miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji im. świętego Jana Pawła II w Jedlni Kościelnej.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października pielgrzymka rowerowa do podradomskich parafii – Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca.

Nasi partnerzy:

 

 

ZAPRASZAMY do udziału w Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „ Kocham Moją Ojczyznę.”

22 stycznia 2023

Pod hasłem „Kocham moja ojczyznę” rozpoczyna się XVIII Edycja Diecezjalnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej. Organizatorem jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej oraz Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.

Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej serdecznie zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół wszystkich szczebli do wzięcia udziału w tym wielkim patriotycznym wydarzeniu.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodego pokolenia Polaków idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz miłości do Ojczyzny. Konkurs daje również możliwość rozwijania i prezentowania przez uczestników swoich talentów wokalnych i recytatorskich.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych oraz grup parafialnych.

Poniżej publikujemy regulamin tegorocznego konkursu:

 

XVIII DIECEZJALNY KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„Kocham Moją Ojczyznę

REGULAMIN – 2023

 1. Organizatorem Konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej oraz  Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
 2. Celem Konkursu jest wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków, pogłębienie ich miłości do Ojczyzny, pogłębienie znajomości historii i kultury polskiej zawartej w pieśni i poezji polskiej na przestrzeni wieków.
 3. Konkurs ma zasięg diecezjalny i jest przeznaczony dla:
 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych oraz grupy parafialne.
 1. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

I. Poezja.

II. Pieśń, w tej kategorii mogą brać udział:

– soliści,

– zespoły (od 2 do 10 osób).

Tematy konkursowe uczestnik może wykonywać w wybranej kategorii: pieśń albo poezja. Łączenie kategorii jest wykluczone. Uczestnik występujący w kategorii „pieśń – soliści” nie może wystąpić podczas tego samego konkursu w kategorii „pieśń – zespoły”.

 

 1. W każdej kategorii są 4 grupy wiekowe:
 • Przedszkola,
 • szkoły podstawowe – klasy I – IV,
 • szkoły podstawowe – klasy V – VIII,
 • szkoły ponadpodstawowe.

 

 1. Konkurs odbywa się w trzech etapach:
 • szkolnym,
 • regionalnym,
 • diecezjalnym.

W etapie regionalnym biorą udział zwycięzcy etapu szkolnego (I, II i III miejsce).

W etapie diecezjalnym (w finale) biorą udział zwycięzcy etapu regionalnego. Liczba uczestników, kwalifikujących się do finału, zależy od liczby uczestników występujących w etapie regionalnym. I tak:

 • do 100 uczestników – tylko I miejsca (maksymalnie 12 uczestników),
 • do 150 uczestników – miejsca I + dwa miejsca II (maksymalnie 14 uczestników),
 • do 200 uczestników – miejsca I + cztery miejsca II (maksymalnie 16 uczestników),
 • powyżej 200 uczestników – miejsca I + sześć miejsc II (maksymalnie 18 uczestników).

Przyznawanie miejsc ex aequo dla zwycięzców, którzy wezmą udział w finale (I i II miejsca) jest niedozwolone. Przez „uczestnik” należy rozumieć: recytatora, solistę, zespół. Zgodnie z powyższym:

 1. 1 recytator       –    1 uczestnik,
 2. 1 solista       –    1 uczestnik,
 3. 1 zespół (od 2 do 10 osób) – 1 uczestnik.

 

7.

Szkolne komisje konkursowe powołuje dyrektor placówki. Regionalne i diecezjalne komisje konkursowe powołuje organizator odpowiedniego szczebla.

Decyzje komisji konkursowych są ostateczne.

 1. Tematy konkursowe:

 I. obowiązkowe (dla pieśni i poezji):

a) dla przedszkoli: „Mazurek Dąbrowskiego”,

b) dla pozostałych grup wiekowych: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Hymn Pierwszej Brygady”, „Warszawianka”, „Rota”, „Boże coś Polskę”.

II. dowolne:  pieśni (wiersze) rycerstwa polskiego, powstańcze, żołnierskie i    partyzanckie (np.: Bogurodzica; Marsz, marsz Polonia; Czerwone Maki; Marsz   Sybiraków; Armia Krajowa…..)

 Pieśni mogą być wykonywane z akompaniamentem lub a capella. Playback jest niedopuszczalny. W kategorii poezja uczestnik recytuje utwór bez podkładu muzycznego.

 1. Uczestnicy Konkursu wykonują jeden z tematów obowiązkowych wybrany przez komisję konkursową oraz jeden wybrany przez siebie temat dowolny. Diecezjalne Komisje Konkursowe mogą pozwolić uczestnikowi Konkursu na wybór wykonywanych tematów.

 

 1. Konkurs odbędzie się w następujących terminach:

– etap szkolny: do 1 marca 2023 roku, / region radomski do 1 marca 2023 roku/

– etap regionalny: do 18 marca 2023r. / region radomski  10 marca 2023 roku/

– etap diecezjalny:  28 kwietnia 2023r. w Radomiu

Szkolne komisje konkursowe zgłaszają swoich laureatów do organizatora Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2023 roku na adres organizatora regionalnego /region radomski do 3 marca 2023r. /. Protokół szkolnych komisji konkursowych winien zawierać dane wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).

 

 1. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie. Zalecane jest przedstawienie tzw. ridera technicznego (rider techniczny – jest przeznaczony dla organizatora imprezy i zawiera spis wszystkich wymagań technicznych/ilość mikrofonów, odtwarzacz CD, gitara itp./, które są dla wykonawcy warunkiem występu).

 

 1. Organizator etapu regionalnego przesyła do organizatora etapu diecezjalnego:

w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia konkursu.

 

 1. Spośród laureatów etapu diecezjalnego w kategorii >Pieśń< Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przyznaje „Nagrodę Specjalną”. Nagroda ta uprawnia do reprezentowania Diecezji Radomskiej w Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie”. Koncert odbędzie się 12 listopada 2023r. w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie.  Organizatorem koncertu jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału.

 

Wykaz załączników do pobrania:

Regulamin XVIII Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej

Informacja dla rejonu Radomskiego

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2a, b, c

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Osoba do kontaktu:
Teresa Połeć
tel.: 609 198 959

Helena Żółtkiewicz
tel.: 663 245 548

 

 

Copyright © 2018